Terveysteknologian julkiset hankinnat tuovat arvoa terveydenhuoltoon

Uutiset

Terveysteknologian julkisilla hankinnoilla on suuri potentiaali edistää terveyttä sekä tukea investointeja ja innovaatioita. Sailab – MedTech Finland ry on julkaissut julkisia hankintoja koskevat hallitusohjelmatavoitteensa ja keinot saavuttaa ne. Yhdistys esittää, että nämä keinot otetaan osaksi tulevan vaalikauden hallitusohjelmaa. Julkiset hankinnat ovat oikein käytettyinä tärkeä strateginen työkalu.

Suomen tulee ottaa käyttöön terveysteknologiastrategia ja osoittaa sen vastuuministeriöksi STM

Jotta teknologisesta kehityksestä saadaan terveysalallakin kaikki hyöty irti, terveysteknologia on otettava hyvinvointipolitiikan keskiöön. Suomi tarvitsee erillisen terveysteknologiastrategian terveysalan kasvustrategian tueksi. Terveysteknologialla on kaikista suurin potentiaali tarjota suomalaisille potilaille entistä parempaa terveyttä. Toimialalla ei kuitenkaan ole vastuuministeriötä. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettaa terveysteknologian vastuuministeriöksi, kuten lääkealan kohdalla on jo toimittu.

Terveysteknologia saadaan terveydenhuollon käyttöön pääsiassa julkisten hankintojen kautta. Julkiset hankinnat ovat käytännössä Suomen markkina terveysteknologian ratkaisuille. Hankinnat ovat ensisijainen markkinoille pääsyn väylä, joten niiden on välttämätöntä toimia sujuvasti. Jos Suomessa halutaan tehdä yhä parempaa terveyttä ja hyödyntää teknologian koko potentiaali, hankinnat voivat olla positiivisen kehityksen mahdollistaja. Toimivat terveysteknologian hankinnat takaavat suomalaisille potilaille hyvää hoitoa, terveydenhuollon ammattilaisille parhaat työvälineet ja julkisille varoille vastinetta.

Julkisilla hankinnoilla voidaan tukea niin terveyttä kuin taloutta

Terveysteknologia on korkean osaamisen erikoisala, joka tarvitsee toimialakohtaiset julkisen hankinnan yleiset sopimusehdot. Nykyiset JYSE-ehdot ovat liian yleismaailmalliset eivätkä huomioi esimerkiksi potilas- ja käyttäjäturvallisuutta riittävästi. Toimialan erityispiirteet tunnistavat sopimusehdot edistävät turvallisuutta ja hyvää hankintaa.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli potilas- ja työturvallisuudelle. Terveysteknologian erityispiirteet huomioivien JYSE-ehtojen käyttöönotto lisää turvallisuutta. Hyviä hankintatapoja kehittämällä taataan se, että terveydenhuollossa löydetään oikea ratkaisu oikeaan ongelmaan. Kun valinnat perustetaan suoritteiden ja nimellisten hintojen sijaan todelliseen tuotettuun arvoon, päästään parhaaseen lopputulokseen. Arvo syntyy yhteistyössä hankinta-ammattilaisten, kliinisten asiantuntijoiden ja terveysteknologiayritysten välillä.

Julkisten hankintojen roolia strategisena työkaluna korostaa niiden merkittävä investointi- ja innovaatiopotentiaali. Sailab – MedTech Finland ry esittää, että terveysteknologian julkisista hankinnoista tulisi korvamerkitä 10–20 prosenttia innovatiivisiin hankintoihin. Näin voidaan tukea parhaiden innovaatioiden saamista terveydenhuollon käyttöön ja houkutella investointeja Suomeen.

Edellä mainittuja keinoja julkisten hankintojen kehittämiseksi on kuvattu tarkemmin Sailab – MedTech Finland ry:n julkaisemassa julkisten hankintojen linja-asiakirjassa. Linja-asiakirja on luettavissa täältä.