Markkinavuoropuhelu on merkittävää myös vastuullisuuden näkökulmasta – opinnäytetyö terveysteknologiahankintojen ympäristökriteereistä luettavissa nyt

Markkinavuoropuhelu on merkittävää myös vastuullisuuden näkökulmasta – opinnäytetyö terveysteknologiahankintojen ympäristökriteereistä luettavissa nyt

Uutiset

Terhi Rämön opinnäytetyö ”Ympäristökriteerien käyttö julkisissa terveysteknologiahankinnoissa” on nyt julkaistu. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Sailab – MedTech Finland ry:lle. Työn tavoitteena oli kehittää käytäntöjä, jotka edistävät ympäristökriteereiden käyttöä julkisissa terveydenhuollon terveysteknologiahankinnoissa. Koko opinnäytetyön pääsee lukemaan Theseus-verkkopalvelussa tämän linkin kautta.

Lähdin projektiin mukaan innokkain mielin. Itse valitun aiheen myötä motivaatio ja kiinnostukseni aihetta kohtaan olivat suuria. Aiheen ajankohtaisuus ja hyvä yhteistyö toimeksiantajan kanssa tekivät työskentelystä mukavaa, Rämö kertoo.

Opinnäytetyö toteutettiin vertailemalla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käytettäviä mallikriteereitä sisältäviä vastuullisuustyökaluja ja haastattelemalla sekä hankinnan että yritysten edustajia puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmin.

Tuloksissa korostuivat ympäristökriteereiden lisääntynyt käyttö ja vuoropuhelun merkitys

Rämön tulosten mukaan ympäristökriteerien käyttö julkisissa terveysteknologian hankinnoissa on lisääntynyt ja niitä tullaan käyttämään tulevaisuudessa yhä enemmän. Vastuullisuustyökalut koettiin hankintayksiköissä hyödyllisiksi työkaluiksi käytännön työn kannalta. Kuitenkin tutkimuksen perusteella tärkeimmäksi käytännöksi, joka helpottaa ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa terveysteknologian hankinnoissa koettiin yritysten ja hankintayksiköiden välinen vuoropuhelu.

Vuoropuhelun merkitys vahvistui tuloksissa todella tärkeäksi. Yhdessä tehdyt ja päätetyt asiat koettiin kaikista merkittävimmiksi ja myös käytännössä kaikista toimivimmiksi, Rämö summaa.

Käytännön kehitysehdotuksista eväitä entistä parempiin hankintoihin

Kehitysehdotuksena yhdistykselle esitettiin sidosryhmäyhteistyön syventämistä yritysten ja hankintayksiköiden välillä, yleisen keskustelun avaamista ympäristönäkökohtien todellisesta vaikuttavuudesta julkisissa hankinnoissa ja tiedonvaihdon edistämistä Pohjoismaisten rinnakkaisjärjestöjen kesken koskien ympäristövastuullisia julkisia hankintoja. Lisäksi ehdotettiin KEINO-osaamiskeskuksen rahoituksen jatkumisen edistämistä toimeksiantajan vaikuttamistyössä.

Tradenomiksi valmistunut Rämö kertoo prosessin olleen mielenkiintoinen myös tekijälleen ja sen opettaneen paljon siitä, kuinka laaja ja merkityksellinen ala terveysteknologia oikeasti onkaan.

Opin prosessin aikana paljon etenkin sääntelystä ja sen merkityksestä terveysteknologian alalla. Toisaalta minut yllätti myös alan monipuolisuus ja tarjolla olevien ratkaisujen määrä – niitähän on aivan loputtomasti, Rämö naurahtaa.