Laura Hollanti

Sailab – MedTech Finland ry pitää tärkeinä Suomen hallituksen kehysriihessään tekemiä päätöksiä tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta

Uutiset

Vuoden 2023 valtion T&K-panosten kokonaisuutta (määrärahoja ja valtuuksia) korotetaan kaikkiaan noin 350 miljoonalla eurolla edelliseen kehykseen verrattuna. Aiemmin suunnitellut T&K-leikkaukset siis perutaan.  Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Valtion T&K-rahoitus on vuonna 2023 noin 2,3 miljardia euroa.

Olemme tyytyväisiä siihen, että tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetaan. Pienen populaation maana Suomen valttikortteja ovat korkea osaaminen ja laatu”, toteaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti.

Terveysteknologiayritysten toimialajärjestön vielä julkaisemattoman Terveysteknologian toimialaselvityksen (2021) mukaan Suomen kiinnostavuutta T&K-investointien kohdemaana pidetään maailman korkeimpana. Suurilla kansainvälisillä korporaatioilla olisi siis kiinnostusta investoida Suomeen huomattavasti nykyistä enemmän, kunhan kanavat löytyisivät. Globaalilla tasolla terveysteknologiayritykset tekevät T&K-investointeja vuosittain kymmenillä miljardeilla. Pelkästään kymmenen alan suurinta yritystä investoivat noin 15 miljardin dollarin edestä. Suomessa tehdyt investoinnit ovat puolestaan vielä varsin vähäisiä.

Meidän pitäisi pystyä luomaan Suomeen vahva innovaatioilmasto. Suuryritysten hankkeiden kautta voisi syntyä nykyistä enemmän rahoitusmalleja ja myös suomalaisille vientiyrityksille suoria myyntikanavia. Tämä vaatisi valtiolta ja alueilta toimia. Miten houkuttelemme tänne kovaa kansainvälistä osaamista ja rakennamme yhteistyötä?” Hollanti pohtii.

Vuonna 2019 yli 60 prosenttia Sailab – MedTech Finlandin jäsenyrityksistä arvioi innovaatioiden tuomisen markkinoille vaikeaksi. Vuonna 2020 tilanne koettiin hieman paremmaksi. Kehitys on ollut oikeansuuntaista, mutta edistysaskelia on otettava lisää.  

Ministeri Lintilä totesi tiedotteessaan, että alueilla on vahva rooli TKI-hankkeissa. Olemme samaa mieltä, mutta alueiden on pystyttävä yhteistyöhön”, vaatii Hollanti.

”Pienen populaation maana Suomen on esimerkiksi lääketieteellisten tutkimusten ja kehittämishankkeiden osalta mahdotonta pärjätä ilman eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä. N-määrät ja näyttö eivät muuten riitä”, hän jatkaa.

Sailab – MedTech Finland ry korostaa myös työ- ja toimintakyvyn ylläpidon merkitystä sekä terveyden ylläpitämistä. Ikääntyvä ja velkaantuva maamme tarvitsee vahvaa panostusta eri ikäisten terveyden ylläpitämiseen ja vakavien sairauksien ehkäisemiseen. Terveysteknologialla, mukaan lukien diagnostiikka on oltava tässä entistä vahvempi rooli. Siksi terveysteknologia tulisi ottaa osaksi STM:n toimialaa vastaavalla tavalla kuin lääkehuolto 2011.