Webinaarisarja huipentui vaikuttavuuden hankinnan parissa

Webinaarisarja huipentui vaikuttavuuden hankinnan parissa

Uutiset

Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa -webinaarisarjan tällä erää viimeinen osa järjestettiin keskiviikkona 9.2. Vaikuttavuuden hankinta -webinaarin merkeissä. Tilaisuutta oli jälleen seuraamassa yli satapäinen kuulijajoukko. Myös muut sarjan tapahtumat ovat keränneet laajan yleisön. Sailab — MedTech Finland ry kiittää kaikkia tapahtumasarjassa mukana olleita, niin puhujia kuin yleisöäkin!

Puheenvuoroja kuultiin vaikuttavuuden mittaamisesta ja Digi-HTA:sta

Vaikuttavuuden hankinta -webinaarin avasi valtiovarainministeriön johtavan asiantuntijan Laura Pitkäsen mainio esitys vaikuttavuuden mittaamisesta. Hankintojen perustaminen vaikuttavuuteen edellyttää kykyä mitata sitä. Pitkänen esitti näkemyksensä, jonka mukaan paras vaikuttavuuden mittari on niin kutsuttu vointimittari, eli potilaan itsensä raportoima vaikutus terveydentilaan tai toimintakykyyn. Vointimittari tunnetaan yleisesti englanninkielisen lyhenteensä, PROM (Patient Reported Outcome Measures), mukaan.

Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön FinCCHTA:n toimintaa esitteli puolestaan erikoissuunnittelija Petra Falkenbach. FinCCHTA kehittää terveysteknologian arviointimenetelmä HTA:n suomalaista toteutusta. Yksikkö myös toteuttaa digitaalisten hoitomenetelmien arviointeja. Falkenbach perehtyikin erityisen tarkasti digitaalisia menetelmiä koskevaan Digi-HTA:han. Arviointien vaikutukset yrityksiin, hankintoihin ja markkinoihin kiinnostivat paikalla ollutta yleisöä ja herättivät vilkasta keskustelua.

Sailab – MedTech Finland ry:n Digi-HTA-arviointeja koskevat kehitysehdotukset esitteli yhdistyksen hallituksen jäsen Minna Väänänen. Terveysteknologiayritysten mukaan arviointiprosessia tulee kehittää vapaaehtoisuuteen ja tiiviiseen yhteistyöhön perustuen. Tilaisuuden viimeisessä puheenvuorossa esitettiinkin FinCCHTA:lle kutsu pyöreän pöydän yhteistyöhön aiheen tiimoilta. FinCCHTA:n edustaja Falkenbach toivotti ehdotuksen tervetulleeksi.