Sailab Fennica on päivittäin käytettävä tietokanta, jonka kehittämisestä hyötyvät kaikki

Uutiset

Mikä Sailab Fennica on?

MedTech Palvelut MP Oy:n ylläpitämä Sailab Fennica on yliopistosairaaloiden ja terveysteknologiayritysten yhdessä kehittämä, terveysteknologiatuotteiden tietokanta. Yritykset tuovat tuotetiedot tietokantaan ja hankintaorganisaatiot käyttävät sitä hankintojensa suunnitteluun ja tuotteiden vertailuun sekä kilpailutuksiin. Tietokantaa kehitetään aktiivisesti käyttäjien toiveiden mukaisesti osana yhtiön toimintaa. Tietokannan käytöstä peritään hinnaston mukainen vuosimaksu. Sailab MedTech ry:n jäsenyritykset saavat maksusta 50 prosentin alennuksen. Tietokannan käyttäjät voivat suorittaa ilmaisen perehdytyksen tietokannan käyttöön MedLoop-osaamiskeskuksessa.

Tietokantaa kehitetään sisältötyöryhmässä

Yritysten ja hankintaorganisaatioiden edustajista koostuva Sailab Fennican kehittämisryhmä kokoontui 25.1. Selkeys, ketteryys ja helppokäyttöisyys ohjaavat nimikkeistön suunnittelutyötä, mutta työ etenee rauhassa, koska sairaaloiden toiminnanohjausjärjestelmät hyödyntävät Sailab Fennican hierarkiaa ja nimikkeitä eikä näitä toimintoja haluta häiritä.

Tiistain kokouksessa kartoitettiin nimikkeistön muutostarpeita ja -tapoja, ja muutosten aiheuttamia seurauksia sairaaloiden varastonhallintaan. Tämän vuoksi ensimmäinen muutosehdotus nimikkeistöön on pieni, yhden yrityksen maahantuoman erikoistuotesarjan sijoittelu järkevämmin, pienemmällä määrällä geneerisiä nimikkeitä. Suurempien kokonaisuuksien muutokset tehdään samalla mallilla projektimaisesti.

Toisena kehityskohteena on Sailab Fennican tuotetietokortti, eli välttämättömien julkaistavien tuotetietojen kartoittaminen. Riittävät, mutta oleelliset tuotetiedot helpottavat tietokannan päivittämistä ja käyttöä, ja virheiden määrä siirtotiedoston teossa vähenee. Käyttöä helpottavat muutokset lisäävät tietokannan käyttöönoton houkuttelevuutta. Alan kehittyvä sääntely huomioidaan ilmoitettavissa tiedoissa.

Tietokannan arkkitehtuurin kehittämistä ideoi järjestelmätyöryhmä

Tietokannan arkkitehtuurin kehittämistä ohjaa yritysten tietojärjestelmäasiantuntijoista koostuva työryhmä. He huomioivat suosituksissaan tietokannan kehittämisen sisällölliset toiveet ja pohtivat, miten tekninen toteutus on järkevintä tehdä.

Yritykset tuovat tuotetiedot tietokantaan, kun tuotteille on selkeät, ajantasaiset nimikkeet. Hankintaorganisaatioiden työ helpottuu, kun kaikki tuotetiedot kilpailutukseen löytyvät yhdestä paikasta, loogisesti sijoittuneina. Siksi kannustamme vielä harkitsevia yrityksiä liittymään ja tuomaan tuotteensa tietokantaan.

Lisätietoja

Taavitsainen Ulla

Ulla Taavitsainen

Kehittämispäällikkö, Sailab Fennica

+ 358 50 546 0583