Innovative Health Initiative yhdistää julkisten ja yksityisten toimijoiden rahoituksen ja asiantuntemuksen

Uutiset

Terveysteknologia on osa ennennäkemätöntä teollisuuden ja julkisen hallinnon Euroopan laajuista yhteistyöhanketta. Innovative Health Initiative on maailman suurin terveyshanke, joka tuo yhteen niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden rahoituksen ja asiantuntemuksen. Hankkeessa toteutetaan tulevina vuosina tutkimus- ja innovaatiohankkeita kaikkien terveydenhuollon sidosryhmien välisenä tieteellisenä yhteistyönä.

Hankkeen aikana on tarkoitus tuottaa innovatiivisia hoidon ratkaisuja kaikille terapia-alueille osana eurooppalaisia terveydenedistämisohjelmia. Kaiken toiminnan keskiössä on toimiala- ja hallintorajat ylittävä asiantuntijuus, jonka tuottamilla innovaatioilla luodaan hyötyä potilaalle. Hanke pyrkii vastamaan nykyisiin ja tuleviin terveyshaasteisiin, parantamaan eurooppalaisten terveyttä ja nostamaan Euroopan edelläkävijäksi terveysinnovaatioiden saralla.

Toimialarajat ylittävää yhteistyötä

IHI on yritysten, terveydenhuollon organisaatioiden ja tutkijoiden asiantuntijuuden yhdistävä kokonaisuus. Terveysteknologiateollisuuden lisäksi toimialoista ovat mukana lääke-, digitaalinen hyvinvointiteknologia- ja bioteknologiateollisuus. Terveysteknologian eurooppalainen kattojärjestö MedTech Europe on mukana hankkeen kehittämisessä ja läpiviennissä. IHI on jatkumoa aiemmalle Innovative Medicine Initiativelle, jossa toteutettiin samanlaista sidosryhmäyhteistyötä ainoastaan lääketeollisuuden kanssa.

Innovative Health Initiativessa teknologia, sisältäen terveys-, hyvinvointi- ja bioteknologian, on samalla viivalla lääketeollisuuden kanssa. Rahoitus ja resurssit kohdennetaan tasapuolisesti.

Suuresta budjetista mahdollisuuksia myös pienille ja keskisuurille yrityksille

Hankkeen rahoitus vuosille 2021–2027 on kokonaisuudessaan 2,4 miljardia euroa. Tästä summasta puolet tulee rahavaroina Euroopan komissiolta.  Hankkeeseen osallistuvien yritysten osuuden arvo on miljardi, ja se koostuu rahan sijaan materiaali- ja henkilöresursseista. Loput 200 miljoonan arvoiset resurssit kerätään muilta yhteistyökumppaneilta. MedTech Europe on sitoutunut siihen, että sen alaiset terveysteknologian toimijat tarjoavat toimintaan 250 miljoonan euron arvosta resursseja. EU vastaa tähän samansuuruisella rahamäärällä.

Rahoitushaut on suunniteltu niin, että suuryritysten lisäksi myös pienille ja keskisuurille toimijoille on runsaasti mahdollisuuksia. Hakuihin osallistutaan useiden toimijoiden yhteenliittyminä, joten verkostoituminen ja kumppanien etsiminen on ensisijaisen tärkeä, mutta mahdollisesti haastava tehtävä. Kumppaneiden löytämiseksi järjestetään avoimia tapahtumia, joissa projekteista kiinnostuneet voivat etsiä sopivia yhteenliittymiä.

Ensimmäiset rahoitushaut Innovative Health Initiativen alla toimiviin projekteihin käynnistyvät kesällä 2022. Terveysteknologiayrityksillä on nyt ennennäkemätön mahdollisuus päästä luomaan kokonaisvaltaista terveyttä Euroopan laajuisesti. Lisätietoa hankkeen taustoista, etenemisestä ja rahoituksesta löytyy Innovative Health Initiativen kotisivuilta.