Kannanotto: dynaaminen hankintajärjestelmä voi tuoda lisäarvoa yksinkertaiseen hankintaan

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry on julkaissut uuden dynaamisten hankintajärjestelmien käyttöä koskevan kannanoton. Kannanotossa eritellään, mitkä asiat huomioiden dynaamisia järjestelmiä tulee käyttää terveysteknologian julkisissa hankinnoissa. Tämän lisäksi kerrotaan, miten tarkoituksenmukainen käyttö voi olla hyödyksi hankintaprosesseissa.

Sailab – MedTech Finland ry:n mukaan dynaamisten hankintajärjestelmien tarkoituksenmukainen käyttö voi tuoda lisäarvoa tiettyihin terveysteknologian hankintoihin. Hankintajärjestelmien käytön tulee ensisijaisesti painottua suhteellisen yksinkertaisiin hankintoihin. On varmistettava, että tarjousten rakentamiselle on riittävästi aikaa. Dynaamisten hankintajärjestelmien käytön ei tule kasvattaa hankintayksiköiden ja toimittajien työtaakkaa tai lisätä hankintaprosessien byrokratiaa.

Dynaaminen järjestelmä on täysin sähköinen julkisen hankinnan menettely, johon kaikki soveltuvuuskriteerit täyttävät tarjoajat voivat osallistua koko menettelyn keston tai hankintakauden ajan. Halukkaat tarjoajat voivat hakea järjestelmään mukaan, minkä yhteydessä hankintayksikkö tarkistaa kriteerien täyttymisen. Järjestelmän sisällä voidaan järjestää useita eri kilpailutuksia, joihin mukana olevat tarjoavat voivat halutessaan osallistua.

Sailab – MedTech Finland ry:n dynaamisten hankintajärjestelmien käyttöä koskeva kanta löytyy kokonaisuudessaan oheisesta pdf-tiedostosta. Asiakirja on valmistelu yhdistyksen elinkeinopoliittisessa työryhmässä ja prosessissa on kuultu useita asiantuntijatahoja, muun muassa British In Vitro Diagnostics Associationin (BIVDA) operatiivista johtajaa Helen Dentia.

 

 

Liitteet

Sailab – MedTech Finland ry:n kanta koskien dynaamisten hankintajärjestelmien (DPS) käyttöä terveysteknologian julkisissa hankinnoissa

dps-sailab-medtech-finland-ry.pdf, 75 kt

Lataa