Hankinta uudessa sotessa -webinaari kiinnosti laajaa yleisöä

Hankinta uudessa sotessa -webinaari kiinnosti laajaa yleisöä

Uutiset

Keskiviikkona 12.1. järjestetyssä Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa: hankinta uudessa sotessa -webinaarissa pureuduttiin hyvin ajankohtaiseen aiheeseen. Tapahtuma keräsi laajan kuulijakunnan Teamsin äärelle. Yli satapäinen osallistujajoukko sai katsauksen sote-uudistuksen ja hankintojen tämänhetkiseen tilanteeseen. Asiantuntevia puheenvuoroja kuultiin niin yritysten kuin hankintaorganisaatioiden edustajilta.

Yritysten roolia hankintojen kehittämisessä peräänkuulutettiin

Yhteistyössä Helsinki Partnersin ja Helsinki Business Hubin kanssa järjestetyn tilaisuuden avasi Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija Henrik Wickström. Esityksessään Wickström käsitteli sote-uudistuksen valmistelua yleisellä tasolla ja myös kiritti osaltaan hankintapuolta yritysten toiveilla. Yritysten näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää, että ne otettaisiin kiinteämmäksi osaksi hankintojen kehitystyötä. Wickström peräänkuulutti myös monipuolisen yrityskentän ja terveen kilpailun merkitystä sote-uudistuksen myötä järjestyvissä hankinnoissa.

Edessä yhä suurempia ja haastavampia hankintoja

Tämän jälkeen vuoro siirtyi erva-alueiden hankintaorganisaatioiden johtajille. Ääneen pääsivät PPSHP:n Juha Putkonen, Sansian Janne Naukkarinen, Tuomi Logistiikan Vesa Haapamäki ja HUSin Timo Martelius. Varmaa tietoa ja täysin selkeää kuvaa julkisten hankintojen tulevaisuudesta ei ymmärrettävästi ole vielä kenelläkään, mutta hankintajohtajien esitykset tarjosivat kattavan katsauksen valmistelutyöstä ja sen haasteista. Yleisesti ottaen sote-uudistuksen valmistelutyö on eri alueilla hyvin erilaisissa vaiheissa. Haasteita valmistelutyöhön tuovat organisaatiomuutokset ja esimerkiksi olemassa olevien hankintasopimusten käsittely. Edessä voi olla merkittävä määrä sopimusneuvotteluja ja uudelleenkilpailutuksia.

Kuulluissa puheenvuoroissa nousi toistuvasti esille muutama teema, jotka olivat hankintaorganisaatioiden resurssipula, kasvava osaamistarve ja hyvinvointialueiden hankintojen laaja mittakaava. Vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa tullaan toteuttamaan yhä suurempia hankintoja aiempaa alueellisesti keskittyneemmin. On oletettavaa, että eri hyvinvointi- ja erva-alueiden hankintayhteistyö syvenee. Samalla sekä hankintojen vaatimustaso että pula hankinta-asiantuntijoista kasvavat.

Sote-uudistus näkyy jatkossakin Sailab – MedTech Finlandin toiminnassa

Sote-uudistuksen vaikutukset julkisiin hankintoihin kiinnostavat nyt terveysteknologian parissa työskenteleviä. Uudistuksen merkityksen ja siihen kohdistuvan mielenkiinnon vuoksi Sailab – MedTech Finland ry haluaa pitää jäsenyrityksensä mahdollisimman hyvin perillä tilanteesta. Sote-uudistusta seurataan ja sen vaikutuksista tiedotetaan aktiivisesti koko alkaneen vuoden ajan.

Seuraavan kerran sote-uudistuksen ja hankintojen yhteyteen pureudutaan tammikuun elinkeinopoliittisessa katsauksessa. 25.1. järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan tiedonanto elinkeinopoliittiselta asiantuntijaltamme Lauri Seppälältä.