Monipuolinen terveysteknologian markkina on koko Suomen etu

Monipuolinen terveysteknologian markkina on koko Suomen etu

Uutiset

Terveysteknologian markkina tarvitsee erilaisia, erikokoisia ja eri asioihin erikoistuneita yrityksiä. Monipuolisen yrityskentän terve kilpailu huolehtii siitä, että saamme Suomessa julkisten varojen vastineeksi mahdollisimman laadukkaita terveydenhuollon ratkaisuja. Kun terveysteknologian markkinat toimivat, kaikki suomalaiset hyötyvät paremman terveyden ja tehokkaan julkisten varojen käytön myötä.

Suomalaisilla terveysteknologiamarkkinoilla toimii laaja kirjo erilaisia yrityksiä. Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaa terveydenhuollon tarpeisiin valmistavat, jakelevat ja maahantuovat monenlaiset toimijat. Suomen terveysteknologiamarkkinoilla on niin maailman suurimpiin kuuluvia monikansallisia suuryrityksiä kuin pieniä täysin kotimaisia toimijoita. Terveydenhuollon ja potilaiden tarpeet ovat yhtä lailla monenkirjavat, minkä vuoksi eri tavoin erikoistuneille yrityksille on paikkansa.

Julkisten hankintojen tehtävä on saada aikaan kilpailua

Suomessa terveysteknologian ratkaisut saadaan terveydenhuoltoon pääosin julkisten hankintojen kautta. Yksi julkisten hankintojen tehtävistä on tukea tervettä kilpailua. Kun julkiset varat käytetään hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti, tasapuolisesti ja tehokkaasti, kilpailu toteutuu. Jos yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin, syntyy kilpailua niin hinnoista kuin laadusta. Tämä edellyttää, että julkiset hankinnat on järjestetty tarkoituksenmukaisesti siten, että erilaiset yritykset todella voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Esimerkiksi valtakunnallisesti yhteen hankintayksikköön keskitetty hankinta tekisi tarjouskilpailuista niin suuria, että pienten toimijoiden mahdollisuudet osallistua heikkenisivät. Kansainvälisillä suuryrityksillä todennäköisesti riittäisivät resurssit myös suuren volyymin kilpailutuksiin. Ne eivät kuitenkaan kaikki voisi voittaa, vaan voittajaa lukuun ottamatta muut olisivat ulkona markkinoilta hankintakauden ajan. Tällöin mahdollisuudet ja kannusteet ylläpitää maaorganisaatioita Suomessa supistuisivat. Tämä tekisi mitä todennäköisimmin hallaa myös t&k-investoinneille. Samalla julkisten varojen käytön tehokkuus asettuisi kyseenalaiseen valoon potentiaalisten kilpailijoiden poistuessa markkinoilta.

Edellä mainitut keskitetyn hankinnan uhkakuvat ovat jossain määrin jo realisoituneet esimerkiksi Norjassa. Suomessa on syytä huolehtia siitä, että kilpailunäkökulma todella huomioituu julkisia hankintoja tehdessä.

8.12. järjestettävä paneelikeskustelu pureutuu aiheeseen suomalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta

Kiinnittääkseen huomiota monipuolisen markkinan merkitykseen Sailab – MedTech Finland järjestää yhdessä Helsinki Business Hubin ja Health Capital Helsingin kanssa seminaarin keskiviikkona 8.12. klo 8–9.30. Miksi monitoimijainen markkina on Suomen ja suomalaisen terveydenhuollon etu? -seminaarissa käydään paneelikeskustelu, jossa pohditaan monipuolisen markkinan tärkeyttä koko Suomen kannalta.

Keskusteluun suomalaisesta kilpailukyvystä osallistuvat toimitusjohtaja Mari Kiviniemi (Kaupan liitto), johtaja Harri Jaskari (Suomen Yrittäjät), toiminnanjohtaja Ismo Partanen (Lääkäripalveluyritykset) ja erityisasiantuntija Pekka Ollikainen (Business Finland). Paneelikeskustelun moderoi toimitusjohtaja Laura Simik (Sailab – MedTech Finland ry).

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299