EU:n elpymisvälineen innovaatiorahoitusta terveysteknologian ratkaisuihin

Uutiset

Business Finland myöntää parhaillaan innovaatiorahoitusta terveys- ja hyvinvointialan ratkaisuihin. Rahoitusta tarjotaan hankkeille, jotka kehittävät terveydenhuollon tarpeisiin digitaalisia ratkaisuja ja teknologiaa hyödyntäviä toimintatapoja. Rahoitus on peräisin Euroopan Unionin elpymisvälineestä ja perustuu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Viime kesänä julkaistussa ohjelmassa, jossa eriteltiin Suomen saamien elpymisvälineen varojen käyttöä, terveysteknologia tunnistettiin osaksi suomalaisia kärkialoja.

Terveys- ja hyvinvointiosaamiseen ja -teknologioihin tarjotaan nyt rahoitusta yhteensä neljä miljoonaa euroa. Rahoitusta tullaan myöntämään vuoteen 2023 saakka. Jos rahoitusta haluaa hakea vuodelle 2022, pitää hakemus täyttää viimeistään 31.1.2022. Vuoden 2023 hakuaika käynnistyy ensi vuoden loppupuolella.

Rahoitushaut on tarkoitettu ensisijaisesti kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille. Innovaatioprojektien rahoittamisella tähdätään Business Finlandin mukaan siihen, että toimialan suomalainen kilpailukyky ja tuottavuus paranisivat. Tämä tapahtuisi uusien liiketoimintamallien ja datan hyödyntämisen avulla.

Rahoitusta on mahdollista hakea esimerkiksi ikäihmisten teknologiatuetun asumisen ratkaisuihin tai hyvinvoinnin seurantaratkaisuihin liittyviin projekteihin. Hakukriteereissä painotetaan erityisesti hankkeen innovatiivisuutta, digitalisaation edistämistä, vaikutusta yrityksen uusiutumiseen, tavoiteltua kansainvälistä liikevaihtoa sekä osaamista ja kyvykkyyttä hankkeen toteuttamiseen.

Lisätietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta löytyy Business Finlandin sivuilta.