Sailab – MedTech Finland ry: Digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja arvioitava omassa prosessissaan

Uutiset

Terveysteknologiayritykset näkevät suomalaisen Digi-HTA:n hyvänä lisävälineenä arvopohjaisen terveydenhuollon vahvistamiseen ja tarjoavat osaamistaan arvioinnin kehittämiseen.

”Tarkoituksenmukainen ja yhdessä yritysten kanssa rakennettu Digi-HTA-prosessi on tervetullut lisä vahvistamaan terveydenhuollon vaikuttavuutta.  Lisäksi se voi parhaimmillaan edistää digitalisaatiota ja uudenlaisten innovaatioiden markkinoille pääsyä”, toteaa toimitusjohtaja Laura Simik Sailab – MedTech Finland ry:sta.

”Arvioinnin on keskityttävä jatkossakin vain uusiin, nimenomaisesti digitaalisiin ratkaisuihin. Lisäksi EU:n yhteisiin HTA-tavoitteisiin ja yhdenmukaisuuteen tähtäävä arviointi on valtava etu myös vientiyrityksille. Siksi on varmistettava, että ei pääse syntymään suljettua kansallista ratkaisua, jossa lyhytjänteisesti ja poissulkevasti toimittaisiin ainoastaan suomen kielellä tai jätettäisiin hyödyntämättä kansainvälinen tieto ja tutkimukset”, Simik jatkaa.

Terveysteknologian, eli lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden sääntely on erittäin tiukkaa ja yhdenmukaista koko Euroopassa.  Terveysteknologiaa arvioivat jo tällä hetkellä ilmoitetut laitokset ennen markkinoille saattamista. Sen sijaan puhtaasti digitaaliset ratkaisut jäävät usein tämän toiminnan ulkopuolelle.

Digitalisaatio on suomalaiselle terveydenhuollolle ja ikääntyvälle maalle yhä tärkeämpää.  Hyvä digitaalisuuden arviointimenetelmä tulee Sailab – MedTech Finland ry:n mielestä rakentaa huolellisesti ja eri tahojen yhteistyössä tarkoituksenmukaiseksi prosessiksi. Digi-HTA:n arviointeja tuottaa ja kehittää Oulussa sijaitseva koordinointikeskus FinCCHTA.

Yhteistyön kautta parhaaseen lopputulokseen

Yhdistys näkee yhteistyön FinCCHTA:n kanssa tärkeäksi ja tarjoaa yritystensä asiantuntemusta tarkoituksenmukaisen arviointityön kehittämiseen.

”Edustamamme maailman ja Suomen suurimmat terveysteknologiayritykset ovat valmiita käynnistämään yhteistyön pyöreän pöydän keskustelussa ja neuvonantajien roolissa. Yhdessä on keskusteltava ja päätettävä miten rakennetaan malli, joka edistää kansainvälistymistä, huomioi kerätyn tiedon ja tutkimusten hyödyntämisen pientä markkinaa laajemmin ja joka auttaa innovaatioiden hyödyntämistä. Lisäksi on vedettävä rajat siihen, mitä FinCCHTA:ssa arvioidaan ja minkä taas ilmoitetut laitokset hoitavat”, pohtii Laura Simik.

Sailab – MedTech Finland ry julkaisee keskiviikkona 10.11. asiakirjan, johon on kerätty yritysten näkemykset tarkoituksenmukaisesta Digi-HTA:sta. Asiakirja luovutetaan Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa: vaikuttavuuden hankinta -seminaarissa arviointiylilääkäri Miia Turpeiselle (FinCCHTA) ja johtava erityisasiantuntija Laura Pitkäselle (Valtiovarainministeriö).

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299