MedLoop-verkkokoulutuskeskuksen tarjonta täydentyy Turvallisuuskoulutuksella

Uutiset

Tuhannet edustajat vierailevat sairaaloissa vuosittain. Asiantuntijoiden laatimien MedLoop -verkkokoulutusten avulla vastataan terveysteknologiayritysten tarpeeseen kouluttaa henkilöstöä työtehtäviin liittyvissä osaamisvaateissa.

MedLoop-verkkokoulutuskeskuksen tarjontaan on nyt avattu Turvallisuuskoulutus. Turvallisuuspäällikkö Lasse Kylenin (OYS) laatima koulutus antaa perustiedot turvallisuudentekijöistä työn vuoksi sairaalaympäristössä vieraileville. Yhdistyksen jäsenyritykset voivat ostaa koulutuksia jäsenhinnoilla.

Varautuminen auttaa ehkäisemään poikkeustilanteita ja reagoimaan niihin oikein

MedLoop-verkkokoulutuskeskuksen koulutuksilla lisätään ymmärrystä potilasturvallisuuden ja oman työn yhteydestä. Miten turvallisuus esimerkiksi huomioidaan, kun laitteita kuljetetaan hoitoyksiköstä huoltoon, kuka voi liikkua sairaalan alueella, ja mistä voi julkaista kuvia.

Koulutuksia voi ostaa yksittäin, tai tilata massaostona koko organisaation tarpeisiin. Koulutukset voi suorittaa joustavasti verkossa, paikasta ja ajasta riippumatta. Suoritus on henkilökohtainen, osaaminen varmistetaan lopputentillä. Suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Hygieniakoulutus avautuu verkkokaupan valikoimiin vielä tämän vuoden puolella, tervetuloa kouluttautumaan MedLoop iin.