Elinkeinopoliittisessa työryhmässä kuultiin Iso-Britannian kokemuksia dynaamisista hankintajärjestelmistä

Uutiset

Iso-Britanniassa in vitro -diagnostiikkaan keskittyvät yritykset ovat ottaneet dynaamiset hankintajärjestelmät positiivisesti vastaan. Järjestelmien käyttöönotosta on ollut hyötyä erityisesti koronakriisin myötä tehdyissä suuren volyymin diagnostiikkahankinnoissa. Dynaamiset hankintajärjestelmät eivät kuitenkaan vaikuta soveltuvan kaikkiin hankintoihin. Monimutkaisten ja arvopohjaisten hankintojen toteuttaminen vaatii yhä muita menetelmiä.

Sailab – MedTech Finlandin elinkeinopoliittisen työryhmän kokoukseen saatiin torstaina 4.11. vieras Iso-Britanniasta. British In Vitro Diagnostics Associationin (BIVDA) operatiivinen johtaja Helen Dent piti valaisevan ja mielenkiintoisen esityksen dynaamisten hankintajärjestelmien käytöstä Iso-Britanniassa. Dynaaminen järjestelmä on täysin sähköinen julkisen hankinnan menettely, johon kaikki soveltuvuuskriteerit täyttävät tarjoajat voivat osallistua koko menettelyn keston ajan. Hankintamallin hyödyntäminen on yleistynyt viime vuosina niin Suomessa kuin Iso-Britanniassa.

Dentin mukaan IVD-yrityksiltä kerätty palaute on ollut pääosin positiivista. Hänen mukaansa tämä liittyy todennäköisesti siihen, että ilman täysin sähköisiä järjestelmiä, joiden sisällä voi organisoida useita osahankintoja, koronakriisin aikana vaadittua diagnostiikkaa ei olisi saatu hankittua asianmukaisesti. Diagnostiikkahankinnat ovat toistaiseksi olleet varsin yksinkertaisia ja valmiiksi tarkoin määriteltyjä. Isobritannialaiset yritykset joka tapauksessa kokevat, että dynaamisten järjestelmien käyttö on helpottanut markkinoille pääsemistä, vaikkakin tekniset vaatimukset saattavat ajoittain osoittautua työläiksi. IVD-yritysten lisäksi samoja näkemyksiä on kantautunut myös lääkinnällisten laitteiden parissa toimivilta yrityksiltä.

On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, millaisissa hankinnoissa dynaamista järjestelmää hyödynnetään. Dentin mukaan kokonaisvaltaisissa tai monimutkaisissa arviointia ja vertailua vaativissa hankinnoissa dynaaminen järjestelmä tuskin toimii. Hän on myös hyvin skeptinen sen suhteen, että arvopohjaista hankintaa voisi näillä menetelmillä toteuttaa tai edistää.

Elinkeinopoliittinen työryhmä valmistelee Sailab – MedTech Finland ry:n näkemystä

Elinkeinopoliittinen työryhmä perustettiin tänä vuonna yhdistyksen elinkeinopoliittisen työn tueksi ja yritysten vaikutuskanavaksi. Työryhmässä käsitellään yrityksiä puhututtavia elinkeinopolitiikan teemoja ja valmistellaan niihin liittyviä kantoja. Kaikilla Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten edustajilla on vapaa pääsy ryhmän toimintaan.

Elinkeinopoliittinen työryhmä käsitteli dynaamisia hankintajärjestelmiä Helen Dentin esityksen alustamana. Iso-Britannian ja Suomen julkiset hankinnat ovat luonnollisesti keskenään erilaiset, mutta kansainvälinen näkökulma auttoi kokonaiskuvan hahmottamista. Seuraavaksi ryhmän jäseniltä kerätään kommentteja ja näkemyksiä, joiden perusteella lähtevät muodostumaan yhdistyksen dynaamisia hankintajärjestelmiä koskevat linjaukset. Kyseessä on hyvin tuore julkisten hankintojen teema, joten Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten piirissä on hyvä hahmottaa aiheeseen liittyvät suuntaviivat.