Terveysteknologian innovaatioiden käyttöönottoa vauhditettava innovatiivisella hankinnalla

Terveysteknologian innovaatioiden käyttöönottoa vauhditettava innovatiivisella hankinnalla

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry vaatii, että terveysteknologian innovaatioiden käyttöönottoa vauhditetaan innovatiivisella julkisella hankinnalla.

Suomen hankintalaki antaisi mahdollisuuden toteuttaa hankintoja niin, että pelkän hinnan sijaan huomioidaan myös tuotteen laatu, vaikuttavuus ja kehitystä ilmentävä innovatiivisuus. Hankintalain mahdollisuuksia tulee hyödyntää entistä laajemmin erityisesti terveydenhuollossa, jotta terveysteknologian innovaatiot pääsevät markkinoille.

Lain taustalla oleva EU:n hankintadirektiivi painottaa vahvasti innovatiivisia hankintamenetelmiä. Tällä hetkellä direktiivin henki ei kuitenkaan toteudu riittävästi suomalaisissa terveysteknologian hankinnoissa. Usein innovatiivisten ratkaisujen erityispiirteiden huomioiminen jää nimelliseen hintaan takertumisen jalkoihin.

Valtioneuvoston selvitys ”Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen”, ruotii innovatiivisten hankintojen esteitä. Merkittävimmiksi innovatiivisten hankintojen poissulkeviksi tekijöiksi tunnistetaan tarkkojen teknisten tuote-, tehtävä- ja urakkakuvausten mukaiset toteutukset, joissa valintakriteeriksi asetetaan halvin hinta. Tällaiset hankintamenettelyt eivät anna mahdollisuutta uusille, innovatiivisille ratkaisuille.

Vuonna 2019 yli 60 prosenttia Sailab – MedTech Finlandin jäsenyrityksistä arvioi innovaatioiden tuomisen markkinoille vaikeaksi. Vuonna 2020 tilanne koettiin paremmaksi, sillä alle puolet yrityksistä koki asian vaikeaksi. Kehitys on ollut oikeansuuntaista, mikä yhdistyksen näkemyksen mukaan selittyy jossain määrin markkinavuoropuhelun yleistymisellä. Edistysaskelia on kuitenkin otettava lisää.

Terveysteknologian ratkaisut ovat terveydenhuollolle kriittisiä. Jotta terveydenhuolto ja suomalaisten terveys voivat kehittyä, tulee käytössä olla parhaat mahdolliset välineet. Julkisten hankintojen täytyy vastata tähän tarpeeseen ja olla linjassa EU:n hankinnoille ja innovaatioille asetettujen vaatimusten kanssa.

Innovaatioiden tukemisen ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi Sailab – MedTech Finland tekee yhteistyötä Health Capital Helsingin ja Helsinki Business Hubin kanssa.

Keskiviikkona 6.10.2021 järjestetään avoin ”Innovaatioiden hankinta”- webinaari. Innovaatioiden hankkimisesta ja innovatiivisista hankintamenetelmistä kertovat erikoistutkija Ville Valovirta (VTT), toimitusjohtaja Petteri Joenpolvi (ADESANTE) ja liiketoimintajohtaja Pauliina Bovellan (Berner).

Webinaari on osa Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa -tapahtumasarjaa, joka keskittyy julkisten hankintojen kehittämiseen. Julkiset hankinnat ovat tärkein kanava, jota pitkin elintärkeää huipputeknologiaa saadaan terveydenhuollon käyttöön. Julkinen hankinta on myös keino modernisoida terveydenhuollon prosesseja esimerkiksi digitalisaatiota edistämällä.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299