Markkinavuoropuhelu on hyvän julkisen hankinnan perusta

Markkinavuoropuhelu on hyvän julkisen hankinnan perusta

Uutiset

Terveysteknologian julkisen hankinnan keskiössä on aina potilas. Tarve hankinnalle tulee potilaalta tai tätä hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta. Kilpailutukseen osallistuvat yritykset puolestaan tarjoavat ratkaisunsa tarpeeseen. Jotta julkisella hankinnalla löydetään oikea ratkaisu, tulee kaikkien osapuolten käydä aktiivista vuoropuhelua toistensa kanssa. Oikeaan tarpeeseen löydetään oikea ratkaisu yhteistyön kautta. Vain siten potilasta voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskiviikkona 8.9.2021 kokoonnuttiin Huipputeknologia ja digitalisaatio: osallistava hankinta -webinaariin kuulemaan hankintaosapuolten välistä paneelikeskustelua. Ääneen pääsivät hankintajohtaja Timo Martelius (HUS), myyntijohtaja Lassi Mäkelä (Medtronic) ja erikoistuva lääkäri Lotta Oksanen (NLY). Hyvässä yhteishengessä käytyä monipuolista keskustelua moderoi Sailab – MedTech Finlandin Laura Simik.

Paneelikeskustelun osallistujat olivat ehdottoman samaa mieltä markkinavuoropuhelun tärkeydestä. Hankintayksikön, terveysteknologiayritysten ja kliinisten ammattilaisten välinen kolmikantayhteistyö on kaikkien osapuolten yhteinen intressi, ja sitä halutaan jatkossakin tiivistää. Yhteistyön ei tule rajoittua vain kilpailutuksiin vaan jatkua sopimuskausien aikanakin. Keskustelijat totesivat, että tällä hetkelläkään Suomen ei tarvitse hävetä kansainvälisessä vertailussa. Olemme ottaneet markkinavuoropuhelun lähtölaukauksen, ja nyt hyvää kehitystä on vain jatkettava määrätietoisesti.

Kehityskohteina esiin tuotiin muun muassa kliinisten ammattilaisten kuuleminen ja budjettiajattelun muuttaminen. Olisi tärkeää, että lääkäreille ja hoitajille varattaisiin riittävästi aikaa paneutua hankintatarpeisiin ilman, että kantoja tarvitsee esitellä kiireellä ja pahimmassa tapauksessa työajan ulkopuolella. Jotta hankintoja voitaisiin tehdä kokonaisvaltaisesti, pitäisi puolestaan päästä eroon vuosibudjettiajattelusta, joka määrittelee nyt rahankäyttöä tarkoituksenmukaisten hankintojen kustannuksella.

Keskustelussa nousi esiin myös potilaiden eli todellisten kokemusasiantuntijoiden äänen kuunteleminen. Esimerkiksi potilasjärjestöt tunnistettiin hyvinä yhteistyötahoina, joiden sanalla voisi olla enemmän painoarvoa terveysteknologian hankinnoissa. Terveysteknologian ratkaisujen käyttäjinä potilailla on tärkeitä näkemyksiä esimerkiksi käyttömukavuudesta.

Paneelikeskustelu herätti ilahduttavan aktiivista keskustelua chatin puolella. Keskustelu keräsi myös hyvin positiivista palautetta ja kiitoksia jaettiin tasaisesti kunkin osallistujan suuntaan. Yhteistyö on hyvän julkisen hankinnan edellytys, ja siksi kaikkia sidosryhmien edustajia tarvitaan yhteiseen kehitystyöhön.

Huipputeknologia ja digitalisaatio -webinaarisarja jatkuu keskiviikkona 6.10. klo 8. Tuolloin aiheena on innovaatioiden hankinta. Kaikki julkisista hankinnoista kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan asiantuntijanäkemyksiä siitä, miten terveysteknologian innovaatiot saadaan terveydenhuollon käyttöön.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299