Kemikaaleihin muutoksia CLP-asetuksen uudella mukautuksella, ECHA päivitti myös Cadidate Listaa 8 uudella kemikaalilla

Uutiset

CLP-asetukseen 17. tekninen mukautus, eli 17. ATP.

Uusia aineita lisättiin asetuksen liitteeseen VI, ja liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä muutettiin.

 • Lisättiin 22 uutta aineitta.
  • Mm. sitruunahappo, tetrafluorietyleeni ja useita torjunta-aineissa käytettäviä tehoaineita.
 • Muokattiin 41 jo liitteessä olevan aineen luokitusta.
 • Poistettiin tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatin yhdenmukaistettu luokitus.
 • Delegoitu asetus tuli voimaan 17.6.2021, sovelletaan 17.12.2022 lähtien.

Candidate List

ECHA päivitti 8 uudella kemikaalilla erityistä huolta aiheuttavia aineita koskevaa Candidate List.

 • Nyt yhteensä 219 kemikaalia.
 • Joitakin uusia aineita käytetään mm. kuluttaja tuotteissa kuten kosmetiikassa, kumi ja tekstiili.
 • Toisia aineita liuottimissa, palonestoaineina tai muovituotteiden valmistuksessa.

Komissiolta aloite päivittää kemikaalisääntelyä

Komissio teki aloitteen kemikaalien merkintöjen yksinkertaistamisesta ja digitalisoinnista.

Tavoitteena on parantaa olennaisten tietojen antamista kemikaaleista ja vähentää vaarallisten kemikaalien haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi aloitteessa harkitaan joidenkin kemikaaliluokkien ja -tuotteiden merkintävaatimusten yksinkertaistamista ja keventämistä sekä digitaalisten merkintöjen käyttöä.

 

 • Aloite koskee CLP-asetusta ja asetuksia pesuaineista sekä lannoitevalmisteista.
 • Etenemissuunnitelmaan pystyi antaa palautetta 20.9.2021 saakka.
 • Seuraavaksi järjestetään julkinen kuuleminen keskeisistä näkökohdista. Säädösehdotuksen kommentointi tulee myöhemmin.