Hankintalain perusteet -verkkokurssi käynnistyy 3.9

Hankintalain perusteet -verkkokurssi käynnistyy 3.9

Uutiset

Miten se hankintalaki nyt menikään? Voiko lain puitteissa tehdä innovatiivisia hankintoja? Saako kilpailuttaa vaikuttavuutta hinnan sijaan?

Julkisia hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista. Laki on tekninen laki, joka itseasiassa salli laajasti erilaisten hankintamenetelmien käytön tai vaikkapa kilpailutukset laadulla pelkän hinnan sijaan.

Valtaosa terveysteknologiasta saadaan Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön julkisen hankinnan kautta. Siksi lain perusteet ja mahdollisuudet on hyvä tuntea ja tunnistaa yrityksissä hankintaorganisaatioiden lisäksi.

Sailab -MedTech Finland ry:n omistama yhtiö Pro SL Oy käynnisti MedLoop-verkkokoulutukset kesällä 2021. Nyt kauppaan tulee hankintalainsäädännön perusteet. Koulutus on suunnattu erityisesti terveysteknologiayritysten ja hankintaorganisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille.

Hankintalain perusteet -verkkokoulutus koostuu kolmesta moduulista:

  • Hankintalainsäädäntö ja soveltamisala,
  • Hankintojen suunnittelun, valmistelun ja asiakirjojen julkisuussäännöt
  • Oikeussuojakeinot. 

Kouluttajana toimii asianajaja Katrin Puolakainen, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy. Asianajaja Katrin Puolakainen neuvoo asiakkaita julkisiin hankintoihin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Julkisissa hankinnoissa Katrinilla on kokemusta erityisesti hankintamenettelyihin osallistuvien tarjoajien avustamisesta hankintamenettelyn eri vaiheissa sekä hankintayksiköiden ja tarjoajien avustamisesta yleisissä hankintaoikeudellisissa kysymyksissä. 

Katrin on edustanut asiakkaita useissa julkisiin hankintoihin liittyvissä valitusprosesseissa sekä markkinaoikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Verkkokoulutuksen hinta on 350 euroa per henkilö, mutta Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritykset sekä terveydenhuollon/hankintaorganisaatioiden henkilöstö saavat 100 euron alennuksen. Heille hinta on 250 euroa per henkilö.

MedLoop-koulutukset toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa, jolloin koulutuksen voi suorittaa milloin ja missä vain. Lisäksi suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, ja suoritus kirjautuu henkilökohtaiseen opintorekisteriin. Kertaalleen ostetun koulutuksen pariin voi omilla tunnuksilla palata puolen vuoden ajan.

MedLoopissa on auki myös MD/IVD-sääntelyn verkkokoulutus. MDR/IVDR verkkokoulutus – Sailab – MedTech Finland (verkkokurssitehdas.fi)