HTA läpi EU:n trilogista

HTA läpi EU:n trilogista

Uutiset

Terveydenhuollon vaikuttavuuden sääntelyyn tarkoitettu HTA (Health Technology Assessment) on läpäisemässä EU:n lainsäädäntöprosessin. HTA:ta koskeva lainsäädäntötyö tuli valmiiksi 30. kesäkuuta ja se odottaa enää muodollista Euroopan parlamentin virallista hyväksyntää.

Lainsäädännön täytäntöönpanoaika on kolme vuotta. Uusi sääntely astuu voimaan vuonna 2024. Ensimmäiset jäsenmaiden yhteistyössä tekemät terveysteknologian vaikuttavuusarvioinnit on tarkoitus suorittaa vuonna 2025.

Ohessa on linkki MedTech Europen HTA-lehdistötiedotteeseen. MedTech Europe suhtautuu sääntelyn hoitoa parantaviin vaikutuksiin epäilevästi ja arvelee, että todellinen käytännön vaikutus näkyy lähinnä lisääntyvässä byrokratiassa, ei potilaiden kokemassa lisäarvossa.

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/press/eu-regulation-on-health-technology-assessment-hta-medtech-europe-remains-highly-sceptical-about-the-added-value-for-health-systems-and-citizens/

Sailab – MedTech Finland ry seuraa HTA:n etenemistä aktiivisesti myös jatkossa.