Euroopan Unioni: oikaisu IVD-asetuksen käännösversioihin

Uutiset

Euroopan Unioni on antanut oikaisun niin sanottuun IVD-asetuksen käännösversioihin. Corrigendum koskee siis Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta.

Oikaisu ei koske englanninkielistä versiota, vaan käännöstekstejä.

Suomenkielisen käännöksen oikaisut löytyvät täältä

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299