Jäsenyritysten uudet toimitusjohtajat uskovat yhteistyön voimaan terveydenhuollon kehittämisessä
Immuno Diagnostic Oy:n toimitusjohtaja Tomi Virtanen ja B. Braun Medicalin toimitusjohtaja Mia Eklund toivovat yhä tiiviimpää sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Jäsenyritysten uudet toimitusjohtajat uskovat yhteistyön voimaan terveydenhuollon kehittämisessä

Uutiset

Kaksi Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritystä on vastikään saanut uuden toimitusjohtajan. B. Braun Medical Oy:n tuore toimitusjohtaja Mia Eklund on tehnyt paluun terveysteknologia-alalle kuuden vuoden tauon jälkeen. Immuno Diagnostic Oy:n uusi toimitusjohtaja Tomi Virtanen siirtyi tehtävään yrityksen myynti- ja markkinointijohtajan roolista. Kysyimme uusilta toimitusjohtajilta heidän näkemyksiään ja toiveitaan terveysteknologia-alan tulevaisuudelle. Esiin nousi muun muassa kasvava tarve innovatiivisille teknologiaratkaisuille.

– Väestön ikääntyessä tarve innovatiivisille terveysteknologiaratkaisuille ei ole ainakaan vähenemässä. Näen, että terveysteknologialla on merkittävä rooli esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten työajan vapauttamisesta välittömään hoitotyöhön. Paljon potentiaalia on myös ratkaisuissa, jotka tukevat potilaiden nopeaa kotiutumista sairaalasta – näen, että tulevaisuudessa terveysteknologia tukee entistä paremmin itsehoitoa sairaalajakson jälkeen, Eklund pohtii.

– Terveysteknologian kehittyessä potilaslähtöisempään suuntaan, lääkinnällisten laitteiden ja esimerkiksi puhelinsovellusten rajapinnat häviävät. Tulevaisuudessa yhä useampi testi, tuloksen siirto tai diagnoosi hoitunee digitaalisesti, mikä on jo nyt nähtävissä yleistyvinä terveydenhuollon etäpalveluina, Virtanen lisää.

Tulevaisuudessa sekä Eklund että Virtanen toivovat näkevänsä yhä enemmän tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

– Jatkuva keskustelu ja dialogi ovat erittäin tärkeitä, jotta terveysteknologia-alan kaikki potentiaali pääsee esille. Me yritykset olemme terveydenhuollon kanssa samalla puolella: tahdomme kehittää terveydenhuoltoa sekä suojella ja edistää ihmisten terveyttä, Eklund mainitsee.

Virtanen on yhteistyön tarpeeseen liittyen samoilla linjoilla.

– Hyvä toimintaympäristö toisi kaikki sidosryhmät yhteen pohtimaan potilaan etuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, laitetoimittajat ja maahantuojat kommunikoisivat avoimesti keskenään. Lisäksi pidän tärkeänä, että kansalliset riskit olisi minimoitu ja suomalaisten alan toimijoiden panosta arvostettaisiin jatkossakin, Virtanen pohtii.

Toimintaympäristöstä keskusteltaessa esiin nousee myös meneillään oleva terveysteknologian sääntelyuudistus.

– Olisi kaikkien etu, jos sääntelyinfrastruktuuri saisi nopeasti lopullisen muotonsa. Esimerkiksi IVD-asetuksen täysimääräisen soveltamisen on määrä alkaa alle vuoden päästä, mutta monia siihen liittyviä kysymyksiä on yhä auki, eivätkä esimerkiksi hankintaketjun eri osien vastuut ole kaikilta osin vielä selviä, Virtanen sanoo.

Keskusteltaessa työssä innostuttavista asioista molemmat nostavat esiin osaavat kollegat ja asiakkaille tuotettavan arvon.

– On aina myös pysäyttävää, kun kuulee jonkun läheisen ihmisen hyötyneen terveysteknologiasta. Lisäksi Suomi on esimerkkimaa terveydenhuollon digitalisaatiossa, ja maailmalla Suomi tunnetaan siitä, että kun täällä tehdään jotain, se tehdään hyvin. Siksi on ilo edustaa Suomessa toimivaa terveysteknologiakenttää. Olen iloinen myös siitä, että Suomessa on näin aktiivinen terveysteknologian toimialajärjestö, Eklund tiivistää.