Parempia hankintoja ja terveempää tulevaisuutta luodaan yhteistyöllä

Parempia hankintoja ja terveempää tulevaisuutta luodaan yhteistyöllä

Uutiset

Health Capital Helsingin, Helsinki Business Hubin ja Sailabin järjestämä seminaarisarja sai jatkoa 12.5. Aamun tilaisuudessa puhuttiin innovatiivisesta yhteistyöstä huipputeknologian hankinnoissa. Kaikkien esiintyjien puheenvuoroissa toistui yhteistyön merkitys terveemmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tilaisuuden aloittivat Johnson & Johnson Medical Devicesin Strategic Account Manager Karri Ackalin ja HUS Logistiikan hankintajohtaja Timo Martelius. He pohtivat parikeskustelussa, kuinka innovaatioita tulisi hankkia, ja kuinka tilaajien ja toimittajien välistä yhteistyötä tulisi kehittää.

– Innovatiiviset hankinnat eivät ole hetkessä tehtävä helppo temppu. Hankintayksiköillä pitäisi olla uskallusta ja kykyä määritellä hankintakriteerejä perinteistä poikkeavasti, kun syytä siihen on, Martelius totesi.

Myös Ackalin totesi, että parasta jälkeä syntyy pienin askelin yhdessä kehittämällä.

– Tilaajien ja toimittajien vuoropuhelussa tulisi pyrkiä sovittamaan yhteen osapuolten strategioita ja pohtia, kuinka toimittajat voivat auttaa ratkomaan terveydenhuollon haasteita. Pelkkä ratkaisujen ja tuotekoodien esittely ei ole vuoropuhelua, Ackalin totesi.

Hankittavien ratkaisujen vaikuttavuuden mittaaminen on harvoin yksinkertaista. Esimerkiksi potilaiden kokemusta tai terveysteknologian ammattimaisten käyttäjien käyttökokemusta on vaikea pisteyttää. Hankintoja voisi kehittää muun muassa osallistamalla enemmän eri tahoja, kuten loppukäyttäjiä. Lisäksi tarvittaisiin yhteinen tapa määritellä arvoa tai vaikuttavuutta sekä selkeä kanava vuoropuhelun käymiselle. Haasteiden ratkominen ottaa aikansa, mutta hyvään suuntaan ollaan jo menossa. Sekä Martelius että Ackalin korostivatkin yhteistyön pitkäjänteisyyden merkitystä.

– Pitkäjänteisyys on perusta hyvälle kumppanuudelle, Martelius tiivisti.

Mitä Suomi voisi oppia muilta Pohjoismailta?

Evondos Oy:n toimitusjohtaja Eetu Koski jakoi tilaisuudessa näkemyksiään siitä, mitä Suomi voisi oppia muiden Pohjoismaiden hankintamenettelyistä.

Suomalaista pilotointikulttuuria voisi Kosken mukaan tarkastella kriittisesti. Pilotointia harkittaessa tulisi aina pysähtyä pohtimaan, miksi pilotoidaan. Pienissä mittakaavoissa ei välttämättä ehditä kunnolla nähdä ratkaisun hyötyjä.

– Myös muiden käyttäjien kokemuksia voisi hyödyntää enemmän hankintoja tehtäessä: esimerkiksi Tanskassa referenssit ovat huomattavasti aktiivisemmassa käytössä, Koski mainitsi.

Norjassa taas on panostettu matalan kynnyksen pilotointiosaamiseen. Norjan Helsedirektoratet-hankkeissa on edistetty määrätietoisesti innovaatioiden käyttöönottoa. Vaikuttavuus on ollut keskeinen valintakriteeri innovaatioita vertailtaessa. Hankkeet ovat rohkaisseet kuntia ottamaan laajasti käyttöön hyviksi todettuja teknologioita, kuten turvarannekkeita ja lääkeannostelijoita.

Marteliuksen ja Ackalinin keskustelun tavoin myös Koski totesi markkinavuoropuhelun toimivaksi käytännöksi, jota voisi hyödyntää enemmänkin.

– Markkinavuoropuhelut nopeuttavat innovaatioiden käyttöönottoa ja ovat hyvä tapa kerätä näkemyksiä palveluntarjoajilta, Koski totesi.

Suuri osa hankintojen haasteista on viestinnän haasteita

Myös tilaisuuden viimeinen puhuja, hankinta-asiantuntija Samuli Kauppinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä korosti yhteistyön merkitystä onnistumisen kannalta. Hän näkee, että hankinnat kehittyvät ja uudistuvat kulttuuria uudistamalla.

– Uutta ei saavuteta vanhoilla kärryillä, vaan uudenlaisiin hankintoihin tarvitaan uudenlainen kulttuuri. Viimeistään nyt on luovuttava tilaajien ja toimittajien vastakkainasettelusta ja mietittävä asioita yhdessä, Kauppinen sanoi.

Kauppinen esitteli tilaisuudessa inDemand-hanketta, jossa OYS on ollut aktiivisesti mukana. Hankkeessa tunnistettiin OYSin kehittämistarpeita ja löydettiin kahdeksan yritystä ratkomaan havaittuja haasteita. Yhteiskehityksessä syntyi kahdeksan eHealth-sovellusta ratkaisuna haasteisiin. Hankkeessa saatiin positiivisia kokemuksia myös oman henkilöstön osallistamisesta haasteiden havaitsemiseen ja kehitysehdotusten laatimiseen.

– Haasteita voidaan ratkoa ja hankintoja kehittää vain, jos dialogi on avointa ja toimivaa ja eri tahoja kohdellaan tasa-arvoisesti. Uskon, että iso osa hankintayhteistyön haasteista on lopulta viestinnän haasteita. Toivottavasti tilaajien ja toimittajien yhteistyö on tulevaisuudessa vielä tiiviimpää, Kauppinen toivoi.

 

Innovatiiviset hankinnat herättävät runsaasti kiinnostusta. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut yli 200 henkilöä, ja keskustelu chatissa kävi vilkkaana koko tilaisuuden ajan.

Seminaarisarjan seuraava tilaisuus järjestetään 27.5. Tuolloin puhutaan T&K-toiminnasta ja innovaatioista terveydenhuollossa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä.