Liikkuva sairaala tuo avun sinne, missä sitä tarvitaan

Liikkuva sairaala tuo avun sinne, missä sitä tarvitaan

Uutiset

Espoon sairaalan johtava ylilääkäri Roope Leppänen ja HUSin Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoivat 25.5. järjestetyssä webinaarissa LiiSasta (liikkuva sairaala) ja sen tuomista hyödyistä. LiiSa on Espoossa vakuuttanut niin laajasti, että se on muuttunut kokeilusta osaksi terveydenhuollon normaalia palvelupalettia.

Liikkuvan sairaalan taustalla on tarve saada erityisesti ikääntyneitä ihmisiä oikeaan hoitoon entistä nopeammin. Castrénin mukaan ikääntyneet joutuvat liian usein odottamaan pitkiä aikoja päivystyksessä, vaikkei päivystys olisi ikääntyneelle oikea paikka.

– Päivystyskäynneillä tuotetaan arvoa vain siinä tapauksessa, että päivystys on ainoa paikka, missä potilas voi saada tarvitsemansa hoidon. Ikäihmiset altistuvat haittatapahtumille ei-välttämättömien päivystyskäyntien yhteydessä. Pyrin tekemään töitä sen eteen, että ikääntyneet voivat ohittaa kaoottisen päivystyskäynnin. Tähän myös LiiSa, liikkuva sairaala on ratkaisu, Castrén kertoi tilaisuudessa.

LiiSa on HUSin ja Espoon yhteinen hanke, jossa lisätään potilaan hyvinvointia ja varmistetaan paras mahdollinen hoito oikeassa paikassa. LiiSa palvelee muun muassa espoolaisia hoivakoteja viemällä päivystyksellisiä palveluja asiakkaiden luokse. LiiSa hoitaa muun muassa vatsaoireita, haavoja ja suonensisäistä nesteytystä sekä ottaa potilaista erilaisia näytteitä. Keväällä 2020 LiiSa saatiin myös valjastettua koronavirusnäytteiden ottamiseen muutamassa tunnissa.

– LiiSa toimii niin, että esimerkiksi hoivakoti tai kotihoidon hoitaja hälyttää LiiSan paikalle. LiiSan hoitaja antaa ohjausta puhelimessa ja tekee tarvittaessa potilaskäynnin. Jos LiiSa tulee käynnille potilaan luokse, LiiSassa työskentelevä hoitaja tutkii potilaan ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä puhelimitse tai videoteitse. Lääkäri voi päättää tarvittavasta jatkohoidosta, ja LiiSan työntekijät tehdä esimerkiksi haavanhoitoon liittyviä toimenpiteitä, Leppänen kuvaili.

LiiSan toiminnalla on saatu hoivakotien päivystyskäyntejä vähennettyä merkittävästi. Valtaosassa tapauksissa, joissa LiiSa hälytetään paikalle, se pystyy tarjoamaan potilaan tarvitseman avun. Hoivakotien ja kotihoidon työntekijöille toteutetun kyselyn mukaan myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat tyytyväisiä LiiSan toimintaan.

– Väestön ikääntyminen koskettaa koko Suomea. Niin sanottu harmaa aalto tulee myös Espooseen tällä vuosikymmenellä. Onkin mietittävä rohkeasti uusia tapoja tehdä asioita. Vaaditaan kunnollista kokeilukulttuuria ja uskallusta toteuttaa pilotteja riittävillä resursseilla, jotta ratkaisujen tulokset saadaan kunnolla näkyviin, Leppänen pohti.

– Ikääntyminen itsessään on mielestäni haasteen sijaan onnistuminen. Ikääntyneitä tulee olemaan Suomessakin entistä enemmän, ja heille tarjottavia palveluita on tärkeä kehittää. Toivon esimerkiksi, että ihmisen ikä otetaan tulevaisuudessa entistä paremmin huomioon jo hoidontarpeen arvioinneissa, Castrén tiivisti.

 

Sailab – MedTech Finlandin järjestämät, vaikuttavuutta terveydenhuollossa käsittelevät webinaarit jatkuvat ensi syksynä. Tuolloin tullaan kuulemaan muun muassa kansallisen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA:n toiminnasta.