Kuinka datan käyttö muuttaa hoitotyön ja kuntoutuksen työtä ja johtajuutta?

Kuinka datan käyttö muuttaa hoitotyön ja kuntoutuksen työtä ja johtajuutta?

Uutiset

Datan lisääntyvä kerääminen ja hyödyntäminen auttaa kehittämään hoitotyötä, kuntoutusta ja niiden johtajuutta. Terveydenhuollon ammattilaisten työtä helpottavat ratkaisut ovat aina myös potilaiden etu.

– Uskon, että alalla kuin alalla lisääntyvä data ja sen hyödyntäminen vie asioita eteenpäin ja kehittää johtajuutta. Datapohjaisella päätöksenteolla voidaan puuttua oikeisiin haasteisiin sen sijaan, että päätökset perustuisivat pelkkään arkikokemukseen, toteaa KiiltoClean Oy:n kehityspäällikkö Saku Haukijärvi.

– Esimerkiksi leikkauksesta toipuvan potilaan tilaa voidaan seurata älyrannekkeen- tai kellon avulla. Automaattisesti kertyvä tieto auttaa kehittämään terveydenhuollon toimintatapoja ja nopeuttaa potilaiden toipumista, kertoo Zimmer Biomet Finland Oy:n maajohtaja Marko Reinikka.

Hoitotyö kehittyy arkeen helposti sulautuvien ratkaisujen avulla

KiiltoClean on kehittämässä automaattista käsihygienian seurantajärjestelmää. Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa käsihuuhteiden kulutuksen jatkuva ja kattava seuranta. Automaattisesti kertyvä tieto vähentää infektioyksiköiden tekemää manuaalista seurantatyötä. Lisäksi data auttaa kohdistamaan hygieniaan liittyvää koulutusta aiempaa paremmin.

– Tuskin kukaan terveydenhuollon ammattilainen laiminlyö käsihygieniaa tarkoituksella. Olemme kuitenkin ihmisiä, joten inhimillisiä virheitä sattuu. Ideaalimaailmassa tämä seurantajärjestelmä poistaisi painetta hoitotyön arjesta, Haukijärvi mainitsee.

Tavoitteena on, että järjestelmä ohjaisi terveydenhuollon ammattilaisia huomaamattomasti entistä parempaan käsihygieniaan.

– Uskon, että hoitotyö kehittyy parhaiten hienovaraisin muutoksin. Toivomme, että järjestelmä sulautuu osaksi arkea mahdollisimman helposti eikä vaadi paljoa opettelua, Haukijärvi pohtii.

Hoitoon liittyvien infektioiden arvioidut vuosittaiset kustannukset Suomessa ovat 500 miljoonaa euroa[1]. Käsihygieniasta huolehtiminen on terveydenhuollon yksiköissä tärkeimpiä keinoja ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita.[2]

– Jos ratkaisumme avulla voidaan tehdä edes pieni lovi hoitoon liittyviin infektioihin, on merkitys suuri paitsi potilaiden, myös terveydenhuollon resurssien kannalta, Haukijärvi tiivistää.

Jatkuva tiedonkeruu motivoi potilasta ja säästää ammattilaisten työaikaa

Zimmer Biometilla on kehitetty ratkaisu, jolla esimerkiksi leikkauspotilaiden toipumista ja aktiivisuutta voidaan seurata automaattisesti ortopedisen toimenpiteen jälkeen.

– Lähtökohta on saada potilas aktiiviseksi osaksi omaa kuntoutus- ja hoitoprosessiaan. Nopean toipumisen kannalta on tärkeää, että sekä terveydenhuollon ammattilaiset, operaatiossa ja kuntoutuksessa käytettävät tuotteet ja potilas itse toimivat oikealla tavalla. Teknologia mahdollistaa sen, että potilaiden omaa panosta kuntoutumiseen voidaan seurata aiempaa tiiviimmin, Reinikka kertoo.

Älyrannekkeen avulla voidaan seurata potilaan tilaa ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon tämä liikkuu tai suorittaa kuntouttavia lihaskuntoliikkeitä. Automaattinen seuranta säästää terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa tiedon keräämisestä esimerkiksi puhelimitse. Ratkaisu mahdollistaa myös sen, että entistä useammasta potilaasta voidaan huolehtia samassa ajassa.

– Jos potilasta esimerkiksi mietityttää leikkaushaavan paraneminen, hän voi lähettää haavasta kuvan omalla puhelimellaan terveydenhuollon yksikköön. Terveydenhuollossa arvioidaan haavan tilanne, ja potilaan älykelloon tai puhelimeen saapuu tieto siitä, näyttääkö haavan paraneminen normaalilta, vai onko syytä lähteä käymään vastaanotolla. Tällainen toimintatapa vähentää turhia poliklinikkakäyntejä, Reinikka mainitsee.

Reinikka uskoo, että potilaiden etäseuranta on tulevaisuudessa arkipäivää.

– Etenkin Yhdysvalloissa on tutkittu potilaiden jatkuvan seurannan merkitystä kuntoutusmotivaatioon. On havaittu, että seuratuilla potilailla kuntoutusprosessit ovat nopeutuneet, yleiskunto ja liikeradat ovat olleet paremmat kuin potilailla, joiden tilasta ja aktiivisuudesta ei ole kerätty jatkuvaa tietoa. Samoin potilaan uusintakäynnit terveydenhuollon yksiköissä sekä uusintatoimenpiteiden määrät ovat pienentyneet. Yksi tärkeimmistä eduista on myös potilastyytyväisyyden selkeä paraneminen, Reinikka summaa.

 

Haukijärvi ja Reinikka kertoivat näkemyksiään hoitotyön, kuntoutuksen ja johtajuuden kehittymisestä myös Miten hoitotyön ja kuntoutuksen johtajuus ja työ muuttuvat terveysteknologian myötä? -verkkoseminaarissa 20.5.

 

[1] Rintala, E., Rantanen, S. & Ikonen, T. (2018). Hoitoon liittyvistä infektioista leikkausten jälkeen aiheutuu suuret kustannukset. Lääkärilehti, 30.11.2018.

[2] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2020). Hoitoon liittyvät infektiot.