Toinen suomalainen ilmoitettu laitos nimetty MD-asetuksen mukaisesti

Uutiset

Eurofins Expert Services Oy on toisena suomalaisena ilmoitettuna laitoksena nimetty MD-asetuksen mukaisesti. Yhteensä ilmoitettuja laitoksia on Euroopassa nyt nimetty MD-asetuksen mukaisesti 20 ja IVD-asetuksen mukaisesti 4.

Euroopan komission katsaus ilmoitettujen laitosten nimeämisen tilanteesta on luettavissa täällä.

Ilmoitetut laitokset ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, jotka auditoivat ja sertifioivat valmistajien laadunhallintajärjestelmiä ja laitteiden tuotantoa. Niitä kutsutaan ilmoitetuiksi laitoksiksi, koska EU-jäsenvaltiot antavat niitä koskevan ilmoituksen Euroopan komissiolle. Ilmoitetuilla laitoksilla on merkittävä tehtävä markkinoille saatettavien lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.