Huipputeknologian käyttökoulutus on sidottava osaksi terveydenhuollon hankintoja

Uutiset

‒ Korkean teknologian ratkaisujen turvallinen käyttö vaatii vahvaa osaamista. Esimerkiksi sydämentahdistimen, insuliinipumpun tai sädehoitolaitteen käytössä pienikin osaamisvaje voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Tällä hetkellä varsinaista koulutusvaadetta käyttäjille ei kuitenkaan ole, sanoo Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Terveysteknologian hankinnat ja erityisesti huipputeknologian käyttö vaativat alan erityispiirteiden ymmärtämistä. Lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden tarkoituksenmukainen käyttö on potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon henkilökunnan työturvallisuuden edellytys.

‒ Tilaajaa velvoittavan koulutuksen liittäminen osaksi hankintasopimuksia tukisi osaamisen vahvistamista ja riittävän osaamistason varmistamista. Siksi vaadimme koulutusvelvoitetta myös Terveysteknologian kaupan ehdot -asiakirjassamme, Simik toteaa.

Terveysteknologian kaupan ehdot on laadittu, koska huipputeknologian hankinnoissa on usein käytetty tavaraehtoja. Paperin, pyyhkeiden ja muun kulutustavaran hankinnoissa käytettävät ehdot eivät kuitenkaan sovi hyvin huipputeknologian hankintoihin.

Terveysteknologian käyttökoulutus ja muut turvallisen käytön takaavat asiat ovat erityisen ajankohtaisia. Terveysteknologia-alalla on meneillään historiallinen sääntelyuudistus, joka kasvattaa eri toimijoiden vastuita terveysteknologian turvallisen käytön varmistamiseksi. Uudistuksen tarkoitus on entisestään vahvistaa potilasturvallisuutta.

‒ Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutusta tulisi myös tästä syystä uudistaa siten, että terveysteknologia olisi osa kaikkia koulutusohjelmia. Terveysteknologia on jo nyt olennainen osa sote-ammattilaisten työtä, eikä sosiaali- ja terveydenhuolto toimi hetkeäkään ilman sitä, toteaa Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hankkeen johtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Sailab – MedTech Finland ry edistää myös muussa toiminnassaan terveysteknologian turvallista käyttöä. Yhdistys järjestää yhteistyössä Tehyn kanssa Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hankkeeseen kuuluvia verkkokoulutuksia, joissa jaetaan tietoa hoito- ja kuntoutustyön ammattilaisten työkuormaa keventävistä terveysteknologiaratkaisuista ja niiden turvallisesta käytöstä.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Laitinen-Pesola Jaana

Jaana Laitinen-Pesola

Vaikuttamistyön hankejohtaja

0405951772