HTA (Health Technology Assessment) etenee – terveysteknologian erityispiirteet on tunnistettava arviointityössä

Uutiset

HTA:ta (Health Technology Assessment) koskeva EU-asetusehdotus etenee trilogiin eli EU parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelumenettelyyn. Asetus saataneen valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Terveysteknologian erityispiirteet on tunnistettava arviointityössä, jota on kehitettävä omana kokonaisuutenaan. HTA:n ei tule olla säästötoimi, vaan vahvistaa uusien terveysteknologiaratkaisujen sujuvaa markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. On myös tärkeää, että HTA pidetään erillään MD- ja IVD-asetuksista, sillä näiden asetusten tarkoitukset ovat erilaiset.

Sailab – MedTech Finland ry:n kannanotto on luettavissa täällä

MedTech Europen lausunto löytyy täältä

Asetusehdotus annettiin vuonna 2018. Ehdotus oli pitkään ministerineuvoston käsittelyssä. Ministerineuvosto hyväksyi neuvottelumenettelyyn etenevän tekstin maaliskuun lopulla.

Lisätietoja

Järvenpää Antti

Antti Järvenpää

Valmiuspäällikkö / Sääntelyasiantuntija

+358 40 525 5454