HTA (Health Technology Assessment) etenee – terveysteknologian erityispiirteet on tunnistettava arviointityössä

Uutiset

HTA:ta (Health Technology Assessment) koskeva EU-asetusehdotus etenee trilogiin eli EU parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelumenettelyyn. Asetus saataneen valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Terveysteknologian erityispiirteet on tunnistettava arviointityössä, jota on kehitettävä omana kokonaisuutenaan. HTA:n ei tule olla säästötoimi, vaan vahvistaa uusien terveysteknologiaratkaisujen sujuvaa markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. On myös tärkeää, että HTA pidetään erillään MD- ja IVD-asetuksista, sillä näiden asetusten tarkoitukset ovat erilaiset.

Sailab – MedTech Finland ry:n kannanotto on luettavissa täällä

MedTech Europen lausunto löytyy täältä

Asetusehdotus annettiin vuonna 2018. Ehdotus oli pitkään ministerineuvoston käsittelyssä. Ministerineuvosto hyväksyi neuvottelumenettelyyn etenevän tekstin maaliskuun lopulla.