Terveysteknologian rohkeampi käyttö keventää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työkuormaa

Terveysteknologian rohkeampi käyttö keventää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työkuormaa

Uutiset

Kuntapäätöksenteon tulee mahdollistaa eniten hyötyä tuovien ratkaisujen käyttö

– Terveydenhuollon haasteiden ratkomiseen liittyvistä keskusteluista puuttuu usein teknologianäkökulma. Käyttämällä rohkeammin jo olemassa olevaa terveysteknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtaakkaa voidaan keventää. Kuntapäättäjien tulee edistää sitä, että kunnassa on käytössä eniten hyötyä tuovia ratkaisuja, toteaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn vuonna 2016 julkaiseman Robotit töihin -raportin mukaan arviolta 20 % sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä olisi jo nyt mahdollista korvata robottien tekemällä työllä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyödyntämällä enemmän robotiikkaa jokaiseen sairaanhoitajien ja lähihoitajien tekemään työviikkoon mahtuisi ainakin yhden työpäivän verran lisää välitöntä potilastyötä.

Terveysteknologia on jo nyt läsnä kaikkialla terveydenhuollossa. Se tulisikin kunnissa nähdä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä keventävänä investointina. Investoinnit maksavat itsensä takaisin ja lisäävät hoitotyön ja kuntoutuksen mielekkyyttä. Samalla hyötyvät potilaat.

– Hoito- ja kuntoutustyön perusta on ihmisten kohtaaminen. Esimerkiksi fyysisesti raskaita työtehtäviä, kuten potilaiden siirtelyä, on mahdollista keventää erilaisia nostimia ja muita apuvälineitä käyttämällä. Kaikki työn kuormitusta keventävä ja potilaiden kohtaamiseen aikaa vapauttava terveysteknologia ei siis sisällä robotiikkaa, muistuttaa Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hankkeen johtaja Jaana Laitinen-Pesola.

– Suomesta ei löydy yhtään kuntaa, jolla olisi varaa olla pohtimatta terveyden tulevaisuutta. Kunnissa on tehtävä päätöksiä, jotka ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan sen perustehtävän toteuttamiseen: terveyshyödyn ja hyvinvoinnin tuottamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden tuottamisen pitäisi olla tavoite, johon investoidaan ja jonka vaikuttavuutta sekä hyötyä seurataan ja lasketaan. Tämä on mahdollista toteuttaa vaikuttavasti ja taloudellisesti järkevästi, Simik mainitsee.

Sailab – MedTech Finland ry toimii vahvasti edistääkseen terveysteknologian rohkeaa käyttöä. Yhdistys järjestää yhteistyössä Tehyn kanssa verkkokoulutuksia, joissa jaetaan tietoa siitä, kuinka jo olemassa olevilla ratkaisuilla voidaan parantaa terveydenhuoltoa. Koulutukset ovat osa Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hanketta. Hanke edistää terveysteknologian käyttöä hoitotyössä ja kuntoutuksessa työn kuormittavuuden purkamiseksi ja innovaatioiden varmemmaksi hyödyntämiseksi. Hanke myös lisää ymmärrystä ja tietoa ammattilaisten osaamis- ja koulutustarpeista.

Sailab – MedTech Finland ry:n kuntavaalitavoitteet löytyvät täältä.

Perustietoa terveysteknologia-alasta tarjoaa Mitä terveysteknologia on? -opas.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Laitinen-Pesola Jaana

Jaana Laitinen-Pesola

Vaikuttamistyön hankejohtaja

0405951772