MedTech Week Magazine esittelee terveysteknologian merkitystä monista näkökulmista

MedTech Week Magazine esittelee terveysteknologian merkitystä monista näkökulmista

Uutiset

MedTech Europe on julkaissut vuosittaisen MedTech Week -lehden. Julkaisussa esitellään viime syksynä järjestetyn terveysteknologiaviikon tapahtumia ja tempauksia. Lehdessä ovat monipuolisesti esillä monet terveydenhuollon ajankohtaiset teemat ja terveysteknologian tarjoamat hyödyt potilaille sekä terveydenhuollon henkilökunnalle.

Monissa Euroopan maissa terveydenhuolto on samanlaisten haasteiden edessä: ikääntyneiden kasvava määrä ja lisääntyvät krooniset sairaudet kasvattavat palveluntarvetta. Toisaalta EU-maat jakavat mahdollisuuksia terveempään tulevaisuuteen: esimerkiksi digitalisaation ja tekoälyn ratkaisut voivat auttaa jatkossa yhä useampia potilaita ympäri Eurooppaa.

Vuonna 2020 terveysteknologia-ala oli julkisuudessa erityisesti koronaviruspandemian takia. Terveysteknologialla onkin merkittävä rooli virukselta suojautumisessa, sen diagnosoinnissa ja viruksen aiheuttaman taudin hoidossa. Terveysteknologia on kuitenkin osa arkea koko ajan. MedTech Week Magazine nostaakin esiin myös monipuolisia terveysteknologiaratkaisuja, joita käytetään esimerkiksi kroonisten sairauksien hoidossa. Myös Sailab – MedTech Finland ry nosti syksyn aikana usein esiin teknologian merkityksen kroonisten sairauksien hoidossa. Sailab osallistui esimerkiksi Sydänviikkoon ja IBD-viikkoon kertomalla terveysteknologian roolista sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa sekä potilaiden arjessa.

Kroonisten sairauksien hoitoon liittyvien materiaalien lisäksi MedTech Week -lehdessä mainitaan Sailabin sivuille viime vuonna laadittu terveysteknologian sanasto. Sanaston tarkoitus on avata alan keskeisiä käsitteitä laajemmalle yleisölle. Terveysteknologialla on tärkeä rooli terveyden nykyhetkessä ja tulevaisuudessa: tätä viestiä vievät osaltaan eteenpäin sanaston lisäksi toiminnallaan koko yhdistys ja vuosittain järjestettävä terveysteknologiaviikko.

MedTech Week Magazine 2020 on luettavissa MedTech Europen verkkosivuilla.