Sailab jatkaa Terveyteknologian eettisen ohjeen mukaisten toimintatapojen edistämistä

Sailab jatkaa Terveyteknologian eettisen ohjeen mukaisten toimintatapojen edistämistä

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry teetti syksyllä 2020 HNY Groupilla selvityksen siitä, miten Terveysteknologian eettisen ohjeen mukaisia toimintatapoja ja käytäntöjä voitaisiin entisestään vahvistaa erikoislääkäriyhdistysten ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden keskuudessa. Yhdistys jatkaa vuonna 2021 eettisen ohjeen mukaisten toimintatapojen edistämistä sidosryhmien toiveet huomioiden.

Terveysteknologian maine on hyvä. Alalla on käynnissä historiallinen sääntelyuudistus, jossa siirrytään vanhoista EU-direktiiveistä uusiin EU-asetuksiin. Asetusten myötä terveysteknologiayritysten ja sidosryhmien eettinen, läpinäkyvä ja avoimuuteen perustuva toimintatapa sekä yhteistyö eri osapuolten osaamisen ja koulutuksen lisäämiseksi ovat vielä aiempaakin tärkeämmässä roolissa.

Selvitykseen liittyvien haastattelujen perusteella erikoisalayhdistysten edustajat pitävät yhteisiä pelisääntöjä yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten kannalta hyvänä asiana. Myös itse eettinen ohjeisto koetaan valtaosin riittävän selkeäksi ja ymmärrettäväksi, jos siihen on tutustuttu.

Kyselyssä nousi esiin myös kehitysehdotuksia. Toiveita olivat lyhyt yhteenveto eettisestä ohjeesta ja eettisen ohjeen tulkintojen kirkastaminen. Terveysteknologian eettinen ohje pähkinänkuoressa -yhteenveto on saatavilla täällä. Terveysteknologian eettisen ohjeen tulkintapyyntölomake ja Terveysteknologian eettisen valvontakunnan antamat tulkinnat vuosilta 2018–2020 löytyvät täältä.

Lisäksi selvityksessä nousi esiin toive esitemateriaalista, jossa esiteltäisiin Terveysteknologian eettisen ohjeen merkitystä esimerkiksi kymmenen kysymyksen ja vastauksen avulla. Muita ideoita olivat esimerkiksi yhteistyösopimusten mallipohjat (esimerkiksi apurahoihin ja näyttelyihin liittyen) ja tarkemmat ohjeet virtuaalisten tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen. Lisäksi tutkimusrahoituksen ehtoja sekä yhteisiä eettisen toiminnan pelisääntöjä koskevia termejä toivottiin joissain vastauksissa selkeytettävän. Haastatteluissa nousi esiin myös laitekoulutuksen ja osaamisen jatkuvan kehittämisen merkitys eettisen toiminnan kannalta: nämä asiat tulisi huomioida nykyistä laajemmin jo terveysteknologian hankintasopimuksissa.

Sailab – MedTech Finland edistää yllä mainittuja asioita vuoden 2021 aikana. Sailab toivoo sidosryhmiltä tiivistä vuoropuheluun osallistumista, erilaisia näkemyksiä ja ideoita sekä tiedonvaihtoa. Kutsuttaessa yhdistys osallistuu myös mielellään eettistä toimintaa edistäviin tilaisuuksiin ja pitää esimerkiksi alustuksia Terveysteknologian eettisen ohjeen sisällöstä.

Terveysteknologian eettinen ohje

  • Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön päivitetty eettinen ohje astui voimaan 1.1.2018. Samalla siitä tuli Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiä ja yhdistystä sitova.
  • Ohje pohjautuu MedTech Europen eettiseen ohjeeseen, joka on voimassa koko Euroopan alueella ja on laajentumassa koskemaan myös muita alueita.
  • Yhteistyökokouksessa 8.2.2018 päätettiin yhteiseksi tavoitteeksi edistää Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen toteutumista. Läsnä olivat Suomen Lähi- ja perushoitajajaliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Lääkäriliitto ja Sailab –MedTech Finland ry. Lisäksi muun muassa Suomen Apteekkariliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Tehy ovat mukana edistämistyössä.
  • Terveysteknologian eettisen ohjeen toteutumista valvoo ja tulkintoja antaa Terveysteknologian eettinen valvontakunta, jota johtaa lääkintöneuvos Heikki Pälve.