Onnistuneet esimerkit rohkaisevat kehittämään vaikuttavuusperusteista hankintaa

Onnistuneet esimerkit rohkaisevat kehittämään vaikuttavuusperusteista hankintaa

Uutiset

Valtaosassa Euroopan maista terveydenhuolto on samojen haasteiden edessä: ikääntyvä väestö ja yleistyvät krooniset sairaudet lisäävät merkittävästi palveluntarvetta.

Terveysteknologia-ala näkee vaikuttavuusperusteisen hankinnan keinona tuottaa terveydenhuollossa enemmän arvoa ja terveyshyötyä eurooppalaisille. Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa arvioidaan hankittavien ratkaisujen kokonaishyötyä pelkän hankintahinnan sijaan.

Vaikuttavuusperusteinen hankinta on linjassa julkisia hankintoja koskevan EU-direktiivin kanssa. Direktiivi kannustaa lähestymään hankintoja niiden tuottaman kokonaishyödyn näkökulmasta sen sijaan, että hankinnat tehtäisiin halvimman hinnan perusteella.

Myös Suomen hallitus on ottanut hallitusohjelmassaan (2019‒2023) kantaa siihen, että laadullisten kriteerien huomioimista julkisissa tarjouskilpailuissa vahvistetaan ja hankintojen vastuullisuutta lisätään. Käytännön toiminnassa tämä näkyy Terveysteknologian toimialaselvityksen (2020) mukaan heikosti: hinnan merkityksen korostuminen tarjouskilpailuissa nähdään terveysteknologiayrityksissä suurimpana esteenä yhteistyölle julkisten ostajien kanssa.

Rohkaisevia esimerkkejä vaikuttavuusperusteisesta hankinnasta on kuitenkin jo olemassa. Niitä jakoi Sailab – MedTech Finlandin järjestämässä verkkotilaisuudessa 16.2. MedTech Europen Senior Consultant Hans Bax.

Vaikuttavuusperusteinen hankinta on potilaiden, terveydenhuollon toimijoiden ja yritysten etu

Yksi Baxin kuvailemista vaikuttuvuusperusteisen hankinnan case-esimerkeistä liittyy anestesiapotilaiden hypotermiaa ehkäisevien ratkaisujen hankkimiseen Ranskassa. Lyonin yliopistosairaalassa haluttiin pienentää niiden leikkauspotilaiden määrää, jotka kärsivät nukutuksen jälkeen hypotermiasta. Hypotermian aiheuttamien komplikaatioiden hoitaminen aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka tahdottiin välttää.

Hankinnassa tavoite otettiin huomioon siten, että potilaiden ruumiinlämmön säilyttämiselle normaalina laskettiin arvo, joka syntyy hypotermian aiheuttamien, hoidon kustannuksia lisäävien komplikaatioiden välttämisestä. Tarjouksia arvioitaessa huomioitiin tuotteiden hinnan (40 % painoarvo) lisäksi tuotteiden ja palveluiden laatu (35 %) sekä joustavuuden kaltaiset toimittajan ominaisuudet (25 %). Hankinnassa oli mukana useiden ammattiryhmien edustajia, kuten anestesiologi, farmaseutti, sairaanhoitaja ja biolääketieteen asiantuntija. Hankinnassa järjestettiin myös markkinavuoropuhelu. Valitun, hypotermian ehkäisemiseen käytettävän ratkaisun käyttöönoton jälkeen Lyonissa on seurattu sen vaikuttavuutta. Muun muassa valittujen potilaslämmitinten ja ruumiinlämpöä mittaavien monitorien käytöllä on tuotu selkeitä hyötyjä niin leikkauspotilaille, sairaalalle kuin ratkaisun tarjonneelle yritykselle.

Vastaavia esimerkkejä toivotaan nähtävän yhä enemmän, myös Suomesta.

‒ Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ollaan aktiivisia vaikuttavuusperusteisen ajattelun ja hankinnan edistämiseksi. Yksi esimerkki tästä on vuonna 2017 julkaistu, pohjoismaisessa yhteistyössä kirjoitettu Value-Based Procurement (VBP) in the Nordic Countries -raportti. Työtä vaikuttavuusperusteisen hankinnan edistämiseksi kuitenkin riittää yhä, ja ajattelu tulisi saada siirrettyä osaksi hankintaprosesseja, Bax toteaa.

Muutos ottaa aina aikansa

Vaikuttavuusperusteisen hankinnan jalkauttaminen on kuitenkin aikaa vievää. Vaikuttavuusperusteisen hankinnan hidasteet ovat samankaltaisia monissa EU-maissa.

‒ Muutos ottaa aina aikansa, ja tämä koskee sekä ostajia että tarjoajia. Vaikuttavuusperusteinen hankinta vaatii myös enemmän ammattitaitoa ja aikaa kuin perinteinen hintaperusteinen hankinta – siksi näen, että esimerkiksi Sailab – MedTech Finland ry:n järjestämät koulutukset ovat tärkeitä. Positiivista on sekin, että näemme koko ajan useampien hankintayksikköjen huomioivan vaikuttavuusnäkökulmat hankintaprosesseissaan, Bax pohtii.

Käytännön vinkkejä hankinta-asiantuntijoille

Bax suosittelee hankinta-asiantuntijoita liittymään Value-Based Procurement Community of Practice -verkostoon. Vaikuttavuusajattelun soveltamiseen käytännössä löytyy neuvoja myös muun muassa How to successfully implement Value-Based Procurement -asiakirjasta.

Sailab – MedTech Finland ry:n seuraava vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa käsittelevä seminaari järjestetään 16.3. Tuolloin aiheena on vaikuttavuus suomalaisessa sotessa. Ilmoittautua voit täällä.

Käytännön esimerkkejä vaikuttavuusperusteisista hankinnoista on luettavissa myös muun muassa MedTech Europen The Value-Based Procurement Journey in Europe -asiakirjasta.