Labquality Oy mukaan edistämään terveysteknologia-alan äänen kuulumista

Labquality Oy mukaan edistämään terveysteknologia-alan äänen kuulumista

Uutiset

Vuoden 2020 puolella Sailabin jäsenyritykseksi liittynyt Labquality Oy on yhdistyksen tuoreimpia jäseniä. Labqualityn Medical Development Manager Mika Siitonen näkee Sailabin jäsenyyden ennen kaikkea hyvänä tapana tiivistää yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

‒ Sailabin jäsenyydessä meitä kiinnosti erityisesti terveysteknologia-alan uudistuvan sääntelyn aktiivinen seuraaminen ja mahdollisuus osallistua vaikuttamistyöhön. Tahdomme olla muutenkin mukana viemässä eteenpäin viestiä laadukkaan ja luotettavan terveysteknologian roolista terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, Siitonen kommentoi.

Sailabin jäsenyys nähdään Labqualitylla myös mahdollisuutena yritysten väliseen tiiviimpään yhteistyöhön – Suomen terveysteknologiaklusterin kilpailukyvyn ja terveysteknologian laatuajattelun edistäminen onnistuu parhaiten yhteistyössä muiden kanssa. Muiden jäsenyritysten näkökulmien ja ajatusten kuulemisen lisäksi Sailabin kautta kulkevat viestit MedTech Europen suunnasta. MedTech Europen jäsenyys lisää dialogia myös Suomen ulkopuolella toimivien sidosryhmien kanssa.

‒ Lisäksi meille terveysteknologiaratkaisujen ympäristöystävällisyys ja kestävyys on tärkeää, ja tahdomme olla mukana edistämässä vastuullisuusnäkökulmia muiden jäsenyritysten kanssa, Siitonen toteaa.

Labquality Oy tarjoaa muun muassa referenssimateriaaleja ja CE-sertifioituja kontrolleja laboratoriolaitteiden ja vieritestiyksiköiden sisäiseen laadunarviointiin. Labqualityn kontrollivalmisteiden avulla asiakkaat varmistavat, että mittaustulokset ovat luotettavia ja tulostaso pysyy samanlaisina päivästä toiseen mahdollistaen oikeat hoitopäätökset ja potilasturvallisuuden.

Lisäksi yritys järjestää terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen ammattilaisille suunnattua Labquality Days -koulutus- ja verkostoitumistapahtumaa. Tänä vuonna tapahtuma pidetään virtuaalisena 11‒12.2.2021.