Kuntapäättäjiltä tarvitaan rohkeampia terveysteknologiaratkaisuja

Uutiset

‒ Hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaiset tahtovat käyttää työtään helpottavaa terveysteknologiaa nykyistä tehokkaammin. Tulevien kuntapäättäjien on tarjottava siihen rohkeasti mahdollisuuksia, toteaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Suurten ikäpolvien ikääntyessä myös raskaiden hoito- ja hoivapalveluiden tarve kasvaa. Vuonna 2040 Suomessa on puolitoista miljoonaa yli 65-vuotiasta. Se on yli neljännes suomalaisista. Lisäksi ei-tarttuvat sairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa entistä enemmän.

‒ Viimeistään nyt on pohdittava, miten ikääntyvässä Suomessa ratkaistaan kasvava palvelutarve. Lisäksi kroonisten sairauksien hoitoon tarvitaan uudenlainen ote. Terveysteknologian tulisi olla vahvasti osa kokonaisratkaisua, huomauttaa Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hankkeen johtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa on Tehyn ja Sailab ‒ MedTech Finland ry:n yhteinen hanke. Hankkeessa edistetään terveysteknologian käyttöä hoitotyössä ja kuntoutuksessa työn kuormittavuuden purkamiseksi ja innovaatioiden varmemmaksi hyödyntämiseksi. Hanke myös lisää ymmärrystä ja tietoa ammattilaisten osaamis- ja koulutustarpeista sekä hyvistä, jo käytössä olevista terveysteknologian käytännöistä.

‒ Monet terveysteknologian ratkaisut vapauttavat hoitajien aikaa raskaista työtehtävistä potilaiden kohtaamiseen. Inhimillinen kohtaaminen on monelle syy hakeutua hoitoalalle. Sen mahdollistaminen edistää myös työntekijöiden pysymistä alalla, Laitinen-Pesola sanoo.

Sailab ‒ MedTech Finland ry toteaa, että hyvien käytäntöjen ja esimerkkien lisäksi tarvitaan vahvaa poliittista linjausta. Päättäjiltä vaaditaan rohkeutta investoida ratkaisuihin, joista on eniten hyötyä terveydenhuollon henkilökunnalle ja potilaille.

Tällä hetkellä terveysteknologian käytössä on alueellisia eroja. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi potilaan asuinkunta tai hoitajan työpaikka määrää sen, ovatko arjessa läsnä eniten hyötyä tuottavat ratkaisut.

‒ Tuleville kuntapäättäjille esitämme kysymyksen, onko oikein, että esimerkiksi diabeetikon insuliinipumpun saaminen tai terveydenhuollon ammattilaisten työssä hyödynnettävissä olevat ratkaisut riippuvat koti- tai työssäkäyntikunnasta, Simik toteaa.

‒ Nyt tarvitaan päätöksiä, jotta terveysteknologia saadaan koko maassa käyttöön entistä tehokkaammin, Laitinen-Pesola tiivistää.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Laitinen-Pesola Jaana

Jaana Laitinen-Pesola

Vaikuttamistyön hankejohtaja

0405951772