Toimialaselvitys 2020 julkaistu

Toimialaselvitys 2020 julkaistu

Uutiset

Terveysteknologian toimialaselvitys 2020 on julkaistu.

Terveysteknologia auttaa vastaamaan suomalaisen terveydenhuollon haasteisiin. Terveysteknologia tarjoaa ratkaisuja sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen sekä mahdollistaa ihmisten omaehtoisen elämän. Terveysteknologian avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn kuormitus kevenee.

Terveysteknologian toimialaselvityksen 2020 perusteella voi sanoa alalla menevän monesta näkökulmasta katsoen hyvin. Terveysteknologiayrityksillä olisi kuitenkin vielä paljon enemmän annettavaa suomalaiselle terveydenhuollolle ja potilaille.

Yrityksillä on useita kehitysehdotuksia yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja siten entistä vaikuttavampaan terveyden tuottamiseen. Yritykset toivovat esimerkiksi hankinnoissa markkinavuoropuhelun hyödyntämistä, jotta terveydenhuollolle voidaan tarjota arvopohjaisia ratkaisuja ja pitkän aikavälin kustannussäästöjä.

Suomi nähdään toimialalla erittäin houkuttelevana tutkimus- ja tuotekehitysmaana. Globaalit yritykset investoivat tulevina vuosina miljoonia euroja esimerkiksi digitaalisiin palveluihin. Kuitenkin moni yritys toistaiseksi toteuttaa TKI-hankkeita muualla kuin korkean osaamisen Suomessa. Näitä investointeja on eri tahojen yhteistyössä kyettävä houkuttelemaan Suomeen.

Monipuolinen markkina on pienen maan elinehto. Se on myös potilaiden kannalta arvokasta, jopa elintärkeää. Erilaiset ratkaisut keinohaimoista syövänhoidon uusimpiin tuuliin tai vaikkapa vieridiagnostiikasta tekoälyohjelmistoihin auttavat saavuttamaan huikeita hoitotuloksia ja ennaltaehkäisemään vakavia seurauksia. Innovaatioiden markkinoille pääsy on yritysten mielestä hiukan parantanut. Lisäksi koronaviruspandemia osoitti sen, mikä merkitys eri kokoisilla ja erilaisilla yrityksillä on myös huoltovarmuudelle. Jos yhdellä on saatavuusongelmia, voi toinen paikata. Tätä on syytä jatkossakin ylläpitää.

Liitteet

Toimialaselvitys 2020

sailab-toimialaselvitys-2020.pdf, 14 Mt

Lataa