Sailab jatkaa vastuullisuusyhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa

Sailab jatkaa vastuullisuusyhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa

Uutiset

Sailab ja Vastuullisten sairaanhoitopiirien kehittämisverkosto jatkavat yhteistyötään vuonna 2021. Vuoden aikana järjestetään tuoteryhmäkohtaisia vastuullisuustyöpajoja, joissa terveysteknologian tilaajat ja toimittajat pääsevät keskustelemaan tuotteisiin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä.

Vastuullisuustyöpajatoiminnan oli tarkoitus alkaa jo keväällä 2020, mutta koronavirustilanteen takia tilaisuuksia jouduttiin siirtämään eteenpäin.

‒ Vuoropuhelun jatkaminen on tärkeä, konkreettinen askel kohti yhteisiä toimintatapoja. Sekä sosiaalinen että ympäristövastuu ovat terveysteknologiayrityksille erittäin keskeisiä toiminnan osa-alueita. Kyse on siitä, miten näitä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa arvioidaan, pisteytetään ja myös auditoidaan yhdessä, toteaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Vastuullisuuden edistämiseen on monia tapoja

‒ Merkittävä osa terveysteknologiasta hankitaan julkisen hankinnan kautta. Kansallisesti muodostetut, vastuullisuuteen liittyvät hankintalinjaukset ja -käytännöt ovatkin erittäin tervetulleita. Niiden laatiminen ja jalkauttaminen vaatii vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, Simik jatkaa.

Sailab – MedTech Finland näkee sosiaalisen ja ympäristövastuun edistämiseen useita keinoja. Yksi tärkeä tapa on markkinavuoropuhelun vahvistaminen ja kehittäminen. Hankinnoissa tulisi myös käyttää selkeitä, vastuullisuustavoitteiden saavuttamista tukevia pisteytyksiä ja painotuksia. Myös kansainvälisiä standardeja ja sertifikaatteja tulisi ottaa enemmän käyttöön.

Vastuullisuutta edistäisivät myös hankintatoimen toteuttamat auditoinnit ja hankintakauden aikainen seuranta sekä hankintaosaamisen kehittäminen ja terveysteknologian erityispiirteiden tehokkaampi tunnistaminen. Terveysteknologiayritysten näkökulmasta olisi tärkeää mahdollistaa englanninkielisten vastuullisuusdokumenttien käyttö.

‒ Terveysteknologiasta puhuttaessa on tärkeää keskustella potilasturvallisuudesta. Vastuullisuusvaatimukset tulee ottaa käyttöön vaiheittain ja aikataulu tulee muutenkin suunnitella huolellisesti, jotta varmistutaan siitä, etteivät äkilliset muutokset vaatimuksissa esimerkiksi heikennä tuotteiden saatavuutta ja sitä kautta potilasturvallisuutta, Simik toteaa.

Tilaaja‒toimittaja-vuoropuheluissa keskitytään tuoteryhmien vastuullisuusnäkökulmiin

Sosiaalista ja ympäristövastuuta pidetään tärkeänä kaikissa terveysteknologiayrityksissä. Tämä kävi ilmi vuoden 2019 terveysteknologian toimialaselvityksestä, jonka teemana oli vastuullisuus. Sailab aloittikin vastuullisuuskysymyksiin liittyvän yhteistyön sairaanhoitopiirien kanssa samana vuonna.

Vastuullisten sairaanhoitopiirien kehittäjäverkosto toimii osana kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaista osaamiskeskusta eli KEINO-verkostoa. KEINOn toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Vuoden ensimmäisessä tilaaja‒toimittaja-vuoropuhelussa 26.1. käsitellään haavanhoitotuotteita. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tapahtumasivulla. Vuonna 2021 järjestetään samankaltaiset tilaisuudet myös suojauksen ja peittelyn tuotteisiin sekä avanne- ja inkontinenssituotteisiin liittyen. Tarkemmat ajankohdat ja sisällöt selviävät myöhemmin.