Sailab – MedTech Finland ry:n syyskokous: Terveysteknologian hankintaan liitettävä velvoittava laitekoulutus

Uutiset

‒ Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. Terveysteknologian käyttäjien osaamisesta huolehtiminen kytkeytyy vahvasti potilasturvallisuuteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työturvallisuuteen. Siksi haluamme terveysteknologiaan omat kaupan ehdot, joissa myös tästä huolehditaan, toteaa Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Naumanen.

Sailab – MedTech Finland ry:n syyskokous järjestettiin 8.12.2020. Kokouksessa julkaistiin vuoden aikana valmisteltu Terveysteknologian kaupan ehdot -asiakirja. Asiakirjan tarkoitus on vahvistaa osaltaan yleistä potilasturvallisuutta ja lääkäreiden ja hoitajien työturvallisuutta sekä lisätä ymmärrystä tiukasti säännellystä terveysteknologiasta ja sen vaatimuksista.

Kaupan ehdoissa korostetaan sitä, että korkean teknologian ratkaisujen turvallinen käyttö vaatii koulutusta ja osaamisen ylläpitoa. Terveysteknologian hankinnat vaativat alan erityispiirteiden ymmärtämistä, sillä lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden käyttö ilman koulutusta voi aiheuttaa vakaviakin vaaratilanteita.

‒ Koulutuksen merkitys on helppo ymmärtää, kun ajatellaan yksittäisiä korkean teknologian ratkaisuja, kuten esimerkiksi sydämentahdistimia tai insuliinipumppuja. Mikäli osaamisessa on puutteita, voi siitä aiheutua vakavia tilanteita potilaalle, Naumanen sanoo.

‒ Siksi tilaajan on vastattava osaltaan siitä, että koulutuksen ja perehdytyksen saavat kaikki näitä lääkinnällisiä laitteita, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja laitteita sekä niihin rinnastettavia terveysteknologian ratkaisuja tarvitsevat Ammattimaiset käyttäjät. Mikäli tarvittavaa koulutusta ei järjestetä tai ei varmistuta siitä, että käyttäjät ovat saaneet koulutuksen, vastuun on oltava tilaajalla, Naumanen jatkaa.

Kaupan ehdoissa määritellyt, koulutuksen järjestämiseen liittyvät selkeät vastuut edistävät koulutuksen asianmukaista järjestämistä. Koulutuksen liittäminen tiiviimmin osaksi hankintasopimuksia tukee osaamisen vahvistamista ja riittävän osaamistason varmistamista.

Toimikaudella 2021 Sailab – MedTech Finland ry edistää Terveysteknologian kaupan ehtoja.

‒ Aloitamme neuvottelut terveydenhuollon organisaatioiden ja hankintatoimen sekä muiden sidosryhmien kanssa näiden Terveysteknologian kaupan ehtojen saamiseksi JYSE-tasoiseksi asiakirjaksi. Olemme varmoja siitä, että se on kaikkien etu, erityisesti potilaiden, Naumanen tiivistää.

Kaupan ehdot -asiakirja on luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.

Vuoden 2021 hallitus

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n hallituksen esityksen mukaisesti hallitukseen valittiin kuusi (6) henkilöä, jolloin hallitus on vuonna 2021 täysimääräinen. Sailab ‒ MedTech Finland ry:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt jatkokaudelle 2021‒2023:

  • Mikko Vasama, Philips
  • Ilari Vaalavirta, Mediq
  • Pauliina Bovellan, Berner
  • Ville Järvenpää, BSCI.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Janne Koskinen (Sonar) ja Joona Pulliainen (ProMedical).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ari-Pekka Naumanen (Johnson & Johnson).

Hallituksessa jatkavat Kaj Dahlström (Steripolar Oy), Jarno Eskelinen (Siemens Healthcare Oy), Panu Lauha (Medtronic Finland), Leena Munter (Haltija Group), Sari Siivonen (Abbott Oy Ab), Tuija Sinkkonen (Dansac and Hollister Scandinavia Inc., Suomen sivuliike) ja Minna Väänänen (Fresenius Medical Care Suomi Oy).

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

1 Bovellan Pauliina

Pauliina Bovellán

Puheenjohtaja