Apuvälineiden tehokkaampi käyttö säästäisi rahaa terveydenhuollon vaihtoehtoiskustannuksista

Apuvälineiden tehokkaampi käyttö säästäisi rahaa terveydenhuollon vaihtoehtoiskustannuksista

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaoston mielestä Suomeen tarvittaisiin kansallinen rekisteri apuvälineiden vaikuttavuustiedolle. Apuvälineiden vaikuttavuuden entistä parempi huomiointi olisi apuvälineiden käyttäjien etu. Lisäksi tehokkaampi käyttö säästäisi kustannuksia. Koronaviruspandemia on lisännyt terveydenhuollon menoja, minkä vuoksi tehokkuuskysymykset ovat tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia.

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaosto on tehnyt yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa selvityksen, jossa tutkittiin apuvälineiden vaikuttavuusmittaamista ja vaikuttavuustiedon saatavuutta Suomessa. Selvityksen mukaan apuvälineitä koskeva vaikuttavuustieto on hajanaista ja riittämätöntä, eikä maassa ole rekisteriä, josta vaikuttavuustietoa saisi kattavasti selville.

‒ Apuvälineiden vaikuttavalla käytöllä saavutettavat hyödyt tulisi huomioida nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen suuntaamista koskevassa keskustelussa. Ilman vaikuttavuustiedon kansallista koordinointia tieto eri ratkaisujen hyödyllisyydestä jää kuitenkin puutteellisiksi, sanoo Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaoston puheenjohtaja Timo Saari.

Esimerkiksi apuvälineiden käyttäjien kokemuksia ja tyytyväisyyttä on Suomessa kartoitettu vain satunnaisissa tutkimuksissa, tai niistä on kirjoitettu vapaamuotoisesti potilaskertomuksiin. Apuvälineiden vaikuttavuutta on mahdollista jossain määrin tutkia ja mitata yhdistämällä kansallisen tason, kuten Kelan tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja/tai paikallisen tason, kuten sairaanhoitopiirin tai kunnan, rekistereissä olevia tietoja apuvälineiden käytöstä ja vaikuttavuudesta. Tietojen yhdisteleminen on kuitenkin haastavaa, ja vaikuttavuustiedoissa on monin paikoin paljon toivomisen varaa.

‒ Sailab – MedTech Finlandin apuvälinejaosto näkee tarpeen kansalliselle apuvälineiden vaikuttavuusrekisterille. Eri apuvälinepalveluiden tuottajien yhteinen rekisteri helpottaisi apuvälineiden hallinnointia ja uudelleenkäyttöä, mikä osaltaan säästäisi terveydenhuollon kustannuksia, Saari mainitsee.

Apuvälineyksiköiden yksi tehtävä on seurata luovutettujen apuvälineiden käyttöä ja vaikuttavuutta. Resurssipulan vuoksi käytön seuranta ei kuitenkaan toteudu toivotulla tavalla. Tämä johtaa siihen, että apuvälineet saattavat jopa jäädä käyttämättömiksi tai niiden ominaisuuksia ei osata täysimittaisesti hyödyntää, mikä aiheuttaa turhia kustannuksia. Tehokkaammin kerätty ja organisoitu vaikuttavuustieto ohjaisikin apuvälineiden hankintaa ja julkisia varoja todellista apua ja vaikuttavuutta tuoviin ratkaisuihin.

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaosto huomauttaa myös, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on lakkauttanut oman apuvälinejaostonsa, jonka yksi tehtävä oli pohtia apuvälineiden vaikuttavuutta. Sailab – MedTech Finlandin jäsenyritykset ovat asiasta huolissaan, sillä apuvälineiden vaikuttavuutta tulisi päinvastoin tutkia enemmän.

Apuvälineiden osuus sairaanhoitopiirien kuluista on noin prosentti

Apuvälineiden osuus sairaanhoitopiirien kuluista on Nordic Healthcare Groupin arvion mukaan noin yksi prosentti. Pienen mutta merkittävän menoerän vaikuttavuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

‒ Apuvälineiden tehokkaammalla käytöllä saataisiin aikaan huomattavia säästöjä vaihtoehtoiskustannuksista. Vaihtoehtoiskustannuksiin voi lukeutua apuvälineestä riippuen esimerkiksi kuntoutuksen ja asumispalvelun kuluja sekä työkyvyttömyyskustannuksia, Saari toteaa.

Lisäksi apuvälineiden tehokkaammalla hyödyntämisellä voitaisiin tukea hallituksen työllisyystavoitetta. Esimerkiksi kalliimpi apuväline maksaa itsensä nopeasti takaisin, jos sillä mahdollistetaan osatyökykyisen käyttäjän työllistyminen. Maan hallitusohjelmassa on todettu työllisyysasteen noston vaativan osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille.

Apuvälineitä käytetään muun muassa kotona asumisen tukemiseen, liikkumisen tehostamiseen tai liikkeelle lähtemisen mahdollistamiseen ja kuntoutuksen edistämiseen. Käyttäjien toimintakykyä rajoittaa esimerkiksi vamma, sairaus, ikääntyminen tai kehitysviivästymä.

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Järjestön tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita, joilla jokaisesta eurosta saadaan enemmän terveyttä.

Lisätietoja

1 Saari Timo

Timo Saari

Apuvälinejaoston puheenjohtaja