Sailab -MedTech Finland ry:n syyskokous 8.12.2020

Sailab -MedTech Finland ry:n syyskokous 8.12.2020

Uutiset

Sailab -MedTech Finland ry:n syyskokous järjestetään teamsilla 8.12.2020. Jokaisella jäsenyrityksellä on kokouksessa käytössään yksi (1) ääni.  Jäsenyritykset käyttävät Sailab -MedTech Finland ry:ssa ylintä päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Operatiivisesta päätöksenteosta vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu noin 5-6 kertaa vuodessa. Hallitus on tärkeä päätöksentekopaikka, mutta samalla se tarjoaa merkittävän näköalapaikan.

Sailab -MedTech Finland ry:n syyskokouksessa päätetään vuoden 2021 osalta muun muassa seuraavat asiat:

  • Jäsenmaksut
  • Toimintasuunnitelma
  • Talousarvio
  • Hallituksen jäsenten valinta

Sailab -MedTech Finland ry:n syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen jäsenet kulloinkin erovuorossa olevien tilalle. Hallitukseen valittavan henkilön tulee olla jäsenyrityksen toimitus- tai maajohtaja, johtoryhmän jäsen tai muutoin valtuutettu käyttämään riittävää päätöksentekovaltaa.

Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritysten tulee olla lääkinnällisiä laitteita ja/tai in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai näihin rinnastettavia terveysteknologian ratkaisuja valmistava, edustava, maahantuova ja/tai jakeleva yritys. Jäsenyritysten tulee sitoutua toimimaan Terveysteknologian eettisen ohjeen mukaisesti.

Mikäli haluat hakea yhdistyksen hallitukseen, voit tehdä sen oheisella lomakkeella