Jaana Laitinen-Pesola näkee terveysteknologian keskeisenä osana terveyden tulevaisuutta

Jaana Laitinen-Pesola näkee terveysteknologian keskeisenä osana terveyden tulevaisuutta

Uutiset

Terveysteknologian hyödyntämisen monet puolet tunteva entinen kansanedustaja ja Tehyn pitkäaikainen puheenjohtaja, nykyinen Porin kaupunginvaltuutettu Jaana Laitinen-Pesola toivoo terveysteknologian tehokkaampaa hyödyntämistä.

Ikääntyvässä Suomessa terveydenhuollon tarpeet ja resurssit eivät kohtaa. Tilannetta helpottavia ratkaisuja on kuitenkin olemassa, kunhan niitä otettaisiin tehokkaammin käyttöön.

‒ Terveysteknologian käyttö voi konkreettisesti helpottaa hoitohenkilökunnan arkea. Terveysteknologian ratkaisujen tehokkaampi käyttö parantaisi myös potilaiden saamaa palvelua ja lisäisi terveitä elinvuosia, Laitinen-Pesola sanoo.

Laitinen-Pesolan mielestä päättäjien ymmärrystä terveysteknologian tarjoamista mahdollisuuksista tulee parantaa.

‒ Mikäli ajatuksia voitaisiin muuttaa asiakaslähtöisemmiksi, ajateltaisiin automaattisesti uudella tavalla myös terveysteknologiaa. Toivonkin, että terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia pohdittaisiin huolellisesti sote-uudistusta valmisteltaessa, Laitinen-Pesola toteaa.

Laitinen-Pesolan mukaan terveysteknologiaa voitaisiin soveltaa laajamittaisesti ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän näkee paljon mahdollisuuksia esimerkiksi ikääntyneiden kotihoidossa. Hoitajien työkuormaa helpottavia terveysteknologian ratkaisuja ovat esimerkiksi lääkeannostelurobotit ja asiakkaiden siirtämiseen käytettävä teknologia.

Teknologia antaa hoitohenkilökunnalle aikaa merkityksellisiin kohtaamisiin

‒ Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja eri ikäisillä työntekijöillä on hyvin erilaisia valmiuksia terveysteknologian käyttöön. Uusia työkaluja ja järjestelmiä ei opita yhdessä yössä, mutta toivoisin, että teknologian nähtäisiin ennemmin vapauttavan työntekijöiden aikaa kuin vievän sitä, Laitinen-Pesola mainitsee.

Monet innovatiiviset terveysteknologiset ratkaisut ovat jo nyt arkipäivää. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn vuonna 2016 julkaiseman Robotit töihin -raportin mukaan robotiikkaa voidaan soveltaa tulevaisuudessa yhä enemmän. Arviolta 20 % sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä olisi jo nyt mahdollista korvata robottien tekemällä työllä. Hoitajien työpaikat eivät ole terveysteknologian takia vaarassa, vaan terveysteknologian avulla voidaan vapauttaa työaikaa välittömään potilastyöhön.

‒ Ihmisten välistä vuorovaikutusta ei teknologia pysty korvaamaan, mutta teknologian viisas käyttö voi vapauttaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden aikaa merkityksellisiin kohtaamisiin, Laitinen-Pesola pohtii.

‒ Ikääntyvässä Suomessa terveysteknologian tehokkaampi käyttö hyödyttäisi meitä kaikkia, Laitinen-Pesola summaa.

Laitinen-Pesola johtamaan terveysteknologian hyödyntämistä edistävää hanketta

Tehy ja Sailab – MedTech Finland ovat käynnistäneet yhteistyössä hankkeen, joka edistää terveysteknologian käyttöä hoitotyössä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka terveysteknologian avulla voidaan keventää hoitajien työkuormaa ja vapauttaa aikaa potilaiden kohtaamiseen. Hankejohtajana toimii Jaana Laitinen-Pesola.

‒ Terveysteknologiset ratkaisut eivät ole kaukaista tulevaisuutta, vaan jo mahdollista todellisuutta. Nyt onkin aika terveysteknologian arkipäiväistämiselle, Laitinen-Pesola toteaa.

Hankkeen tavoitteena on myös uuden työnjaon määrittely ja terveysteknologian roolin kirkastaminen siinä.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

 

Lähteet

EVA Raportti Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla?