Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen helpottaa hoitotilojen suunnittelua

Uutiset

Tammikuussa 2021 toimintansa aloittavan Keski-Suomen Sairaala Novan leikkaussalit on suunniteltu virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Suunnittelussa on ollut tiiviisti mukana tilojen tulevia käyttäjiä, kuten anestesiologeja. Terveydenhuollon ammattilaisten osallistuminen hoitotilojen suunnitteluun takaa sen, että työympäristö tukee työssä onnistumista.

‒ Sairaala Novan leikkaussaleja suunniteltaessa anestesialääkärit käyttivät virtuaalitodellisuuteen pohjautuvaa mallia leikkaussalista. Virtuaalitodellisuudessa oli mahdollista muun muassa säätää seinämonitorien korkoasemia ja laitteiden sijainteja. Tilojen tulevat käyttäjät arvioivat, kuinka laitteistot kannattaisi järjestää, jotta ne mahdollisimman hyvin tukisivat lääkäreiden ja hoitajien työtä, kertoo Mediq Suomi Oy:n projektipäällikkö Ari Maaninen.

Kun tiloja mallinnetaan virtuaalitodellisuudessa ennen rakentamista, suunnitteluvirheiden määrä vähenee. Virtuaalitodellisuudessa voi esimerkiksi varmistaa, että kaikista tärkeistä työasennoista on hyvä näkyvyys tarvittaviin monitoreihin.

‒ Lääkärit tahtovat työskennellä ympäristössä, joka tarjoaa haasteita ja onnistumisia. Työn haastavuutta lisäävät vaativat potilaat, joita hoidetaan vain hyvää hoitoa tukevissa tiloissa. Mitä kehittyneempää teknologiaa käytetään, sitä parempia hoitotuloksia on myös odotettavissa. Niin kutsutuissa muuntojoustavissa tiloissa uuden teknologian voi ottaa käyttöön nopeasti, Maaninen toteaa.

Hoitotilojen muuntojoustavuus palvelee työntekijöiden ja potilaiden etuja

Muuntojoustavia hoitotiloja on helppo muokata toiminnan ja tarpeiden muuttuessa. Esimerkiksi leikkaussaleja on mahdollista suunnitella niin, että niiden laitteistoa voidaan siirrellä ja vaihtaa ilman suuria remonttitarpeita. Muuntojoustaviin ratkaisuihin kuuluvat esimerkiksi seinäelementit, joiden siirtely onnistuu vaivattomasti tilankäyttöön liittyvien tarpeiden muuttuessa.

Helposti muokattavat tilat mahdollistavat uuden terveysteknologian nopeamman käyttöönoton, mikä on potilaiden edun mukaista. Terveysteknologia-ala kehittyy nopeasti, ja uudet ratkaisut johtavat entistä parempiin hoitotuloksiin. Lisäksi terveydenhuollossa ollaan siirtymässä yhä enemmän ajattelutapaan, joka painottaa sairauksien ennaltaehkäisemistä ja terveyden ylläpitämistä. Tämän vuoksi myös terveydenhuoltoon liittyvien tilojen on hyvä joustaa muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Muuntojoustavuuskonsepti on lähtöisin Euroopasta, ja sitä voidaan hyödyntää myös muun muassa toimistorakentamisessa. Tilojen helppo muunneltavuus edistää kestävää kehitystä pidentämällä hoitotilojen elinkaarta. Suomessa muun muassa Jyväskylässä sijaitsevan Keski-Suomen Sairaala Novan leikkaussalit on suunniteltu muuntojoustaviksi.

 

Mediq Suomi Oy

Mediq Suomi Oy tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ja laboratoriokäyttöön monipuolisia laitteita, tarvikkeita ja palveluita. Mediq Suomi edustaa yli 300 valmistajan tuotevalikoimaa, ja tuotenimikkeitä on noin 19 000. Mediq Smartroom -konseptiin kuuluu muuntojoustavien hoitotilojen suunnittelu ja toteutus. Mediq Suomi on osa Mediq-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee Hollannissa.

 

Lue myös: Terveysteknologia on osa kodin turvallisuutta