Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmä edistää ikääntyneiden omaehtoista elämää

Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmä edistää ikääntyneiden omaehtoista elämää

Uutiset

Suomalaisella terveydenhuollolla on edessään haasteita. Väestön ikääntyminen tulee rasittamaan terveydenhuoltoa uudella tavalla, ja viimeistään nyt olisi syytä pysähtyä miettimään, kuinka Suomessa tullaan ratkaisemaan lisääntyvä palveluntarve eri alueilla. Sailab – MedTech Finlandin Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmä nostaa esiin terveysteknologian merkitystä arvokkaan ikääntymisen tukemisessa.

Terveysteknologia tarjoaa ratkaisuja ikääntymisen ja omaehtoisen elämän tueksi sekä vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn kuormitusta. Ymmärrys terveysteknologian ratkaisujen hyödyistä on kuitenkin monin paikoin puutteellista.

‒ Terveydenhuollon haasteita ei ratkota yksin, mutta terveysteknologiayritykset tahtovat olla mukana avaamassa keskustelua. Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmä tulee tekemään laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi, toteaa Sailab – MedTech Finland ry:n Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmän puheenjohtaja Leena Munter.

Terveysteknologiaa tarvitaan sekä kotona että hoivakodeissa

Terveysteknologian tehokkaampi hyödyntäminen olisi sekä apua tarvitsevien ikääntyneiden että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten etujen mukaista. Terveysteknologian avulla ikääntyneet saavat parempaa hoitoa ja hoivaa samalla kun henkilöstön työkuorma kevenee ja aikaa jää enemmän ikäihmisten kohtaamiselle.

‒ Konkreettisia esimerkkejä monen ikääntyneen kotona käytössä olevasta teknologiasta ovat lääkeannostelijat ja etähoidon mahdollistavat laitteet. Etäyhteyksien hyödyntämisen avulla voidaan parantaa esimerkiksi kuntoutuksen saatavuutta. Ikääntyneen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan kotona voidaan käyttää myös esimerkiksi erilaisia kuulon, näön tai liikkumisen apuvälineitä, Munter mainitsee.

Kodin lisäksi terveysteknologiasta on apua hoivakotiympäristössä.

‒ Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työtä keventävät esimerkiksi noston ja siirron apuvälineet. Esimerkiksi Ruotsissa jokaisessa hoivakodissa on kattokiskot, ja asiakkaita siirretään kiskojen varassa olevan nosturin avulla. Suomessa kattokiskojen käyttö ei ole yleistä, vaikka se keventäisi fyysisesti raskaita työtehtäviä, Munter mainitsee.

Teknologian kehitys on tehnyt myös erilaisista monitoreista aiempaa edullisempia, ja niitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin.

‒ Esimerkiksi patjoihin voidaan kiinnittää antureita, jotka tarkkailevat henkilön unta. Monitorointi helpottaa yöhoitajan työn rytmittämistä, sillä sen avulla saadaan ajankohtaista tietoa siitä, nukkuvatko asiakkaat rauhallisesti vai levottomasti. Samanlaisia antureita voidaan laittaa esimerkiksi pyörätuolin istuintyynyn alle. Liikkeitä seuraava anturi kertoo, jos ihminen istuu pitkiä aikoja samassa asennossa. Liikkumattomuus lisää painehaavojen riskiä, joten siihen olisi tärkeää osata puuttua, Munter kertoo.

Kaatumiset ovat ikäihmisten yleisimpiä tapaturmia. Kaikki kaatumisia ehkäisevät ratkaisut vähentävät paitsi kaatumisista aiheutuvaa kärsimystä, myös hoitajien huolta. Lisäksi teknologia mahdollistaa ikääntyneiden ajanviettoon liittyvien toiveiden yksilöllisemmän huomioimisen.

‒ Aistihuoneet tarjoavat ikääntyneille virikkeitä ja hoitohenkilöstölle mahdollisuuden tarjota ikäihmisille aiempaa monipuolisempia ratkaisuja. Kaikkien ei tarvitse pelata bingoa ja katsoa suomifilmejä – teknologian avulla voi pelata esimerkiksi shakkia isoa ruutua käyttäen, vaikkei pelikaveria olisikaan saatavilla, Munter kuvailee.

Työryhmä ehdottaa kolmea toimenpidettä arvokkaan ikääntymisen tueksi

Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä arvokkaan ikääntymisen tukemiseksi.

  1. Valmistellaan ja toteutetaan Suomen terveysteknologiastrategia eri-ikäisten tasa-arvoisen hoidon ja palveluiden varmistamiseksi.
  2. Uudistetaan ikäihmisten palveluita, asumista, hoitomuotoja ja hoidon järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä hyödyntämällä terveysteknologiaa entistä paremmin.
  3. Vahvistetaan ikäihmisten palveluissa käytettävän terveysteknologian määrää, ammattilaisten osaamista ja kaikkien osapuolen osallisuutta uudenlaisen hoitotyön suunnitteluun.

‒ Hoivapalvelujen tarjoajille tulisi tarjota kannustimia teknologian käyttöönottoon. Jotta terveysteknologia voi hyödyttää ikääntyneitä, tulee sen hyödyttää myös hoivapalveluntarjoajia. Kansallista terveysteknologiastrategiaa tarvitaan, jotta terveysteknologiaan investoiminen olisi kaikille kannattavaa. Terveysteknologian tehokkaampi käyttö olisi kuitenkin lopulta kaikkien etu: niin ikääntyneiden, läheisten, hoitajien, kuin julkisen taloudenkin, Munter tiivistää.

Sailab – MedTech Finlandin Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmässä on mukana useita terveysteknologiayrityksiä ja entinen kansanedustaja ja Tehyn pitkäaikainen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

 

Lue myös:

Apuvälineet tuovat turvaa heikkokuuloisille ja -näköisille ikääntyneille

Terveysteknologia on osa kodin turvallisuutta