Terveysteknologian eettinen valvontakunta suosittelee kannattajajäsenmaksuista markkinointisopimuksiin siirtymistä

Terveysteknologian eettinen valvontakunta suosittelee kannattajajäsenmaksuista markkinointisopimuksiin siirtymistä

Uutiset

Terveysteknologian eettinen valvontakunta suosittelee, etteivät terveysteknologiayritykset jatkossa toteuta yhteistyötä kannatusjäsenyyden muodossa. Yritysten on hyvä siirtyä läpinäkyvyyden periaatteen mukaisiin markkinointi- ja yhteistyösopimuksiin sekä käytäntöihin, jotka täyttävät Terveysteknologian eettisen ohjeen periaatteet ja vaatimukset, ja joihin eettisessä ohjeessa on selkeät linjaukset.

Kannatusjäsenyys yhdistyksissä

Yhdistykseen kannattavaksi jäseneksi voidaan yleensä hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yleensä yhdistyksen kokous. Jotta kannatusjäsenyys eroaa esimerkiksi vastikkeettomasta rahankeräyksestä, kannattavilla jäsenillä on usein esimerkiksi pääsy jäsenlehteen, alennettu osallistumismaksu koulutuksiin tai läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole keskeisiä jäsenoikeuksia kuten äänioikeutta.

Lue myös: Terveysteknologian eettinen ohje pähkinänkuoressa

Terveysteknologian eettinen ohjeisto

MedTech Europe: Code of Ethical Business Practice