Useita Sailab – MedTech Finlandin jäsenyrityksiä mukana HUSin advisory board -toiminnassa

Useita Sailab – MedTech Finlandin jäsenyrityksiä mukana HUSin advisory board -toiminnassa

Uutiset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on vuoden 2020 alussa aloittanut toimintansa yritysten ja sairaanhoitopiirin välistä vuoropuhelua edistävä advisory board. Yhteistyössä on mukana useita Sailabin jäsenyrityksiä. Advisory boardissa käsitellään HUSissa tehtävään tutkimus- ja innovaatiotyöhön, markkinavuoropuheluun ja teknologiakehitykseen liittyviä yleisiä periaatteita ja toimintatapoja.

‒ Kyseessä on HUSin ensimmäinen yritysyhteistyöhön keskittyvä advisory board. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta syntyy hyötyjä, joita kumpikaan ei voi yksin saavuttaa, mutta jotka hyödyttävät molempia osapuolia ja yhteiskuntaa laajemminkin, toteaa HUSin teknologiapäällikkö Pekka Kahri.

Terveysteknologiayrityksille yhteistyö mahdollistaa HUSin strategian syvällisemmän ymmärryksen, joka auttaa vastaamaan paremmin HUSin ja koko suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin. Sairaanhoitopiirille advisory board -toiminta tarjoaa kanavan ajankohtaisen tiedon saamiseen esimerkiksi teknologian kehittymisestä.

‒ Terveysteknologia on merkittävä osa hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Yrityksillä on yleensä näkymiä pitkälle eteenpäin uusien ratkaisujen ja tuotteiden kehittymisestä, sekä vastaavasti mahdollisista haasteista kehitystyössä tai tuotantoketjussa, toteaa Sailab – MedTech Finlandin varapuheenjohtaja ja Berner Oy:n liiketoimintajohtaja Pauliina Bovellan.

Advisory board kokoontuu kolmesti vuodessa. Tapaamisten välillä järjestetään teemoitettuja tapaamisia, joiden kokoonpanot vaihtelevat. Teemoitetuissa tapaamisissa käsitellään tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, digitalisaatiota ja sähköisten palveluien kehittämistä sekä yhteistyötä ja markkinoita.

‒ Tänä vuonna ryhmässä on keskusteltu esimerkiksi Gartnerin teknologiatrendeistä ja niiden vaikutuksesta sairaanhoitopiirin toimintaan. Luonnollisesti olemme käyneet läpi myös koronaviruspandemian vaikutuksia HUSille, ja kuulleet yritysten näkökulmia aiheesta. Tällä hetkellä advisory boardissa pohditaan sitä, kuinka HUS voisi toimia uuden teknologian hankinnoissa nykyistä innovatiivisemmin, Kahri kertoo.

Yhteistyö edistää vaikuttavaa hoitoa

Advisory boardissa käsitellään ylätason asioita, kuten yritysten ja sairaanhoitopiirin yhteistyön periaatteita. Yhteistyön tulokset näkyvät kuitenkin myös potilastyön arjessa.

‒ Yhteistyössä yritykset oppivat tuntemaan HUSin tarpeet entistä paremmin. Sitä kautta myös HUSin ammattilaiset ja potilaat saavat jatkossa entistä parempia tuotteita ja palveluita, Kahri toteaa.

‒ Jokainen hoitokerta tulisi suunnitella yksilöllisesti potilaan tarpeita kuunnellen. Mitä parempi ymmärrys yrityksillä on potilaiden tarpeista ja sairaanhoitopiirillä saatavilla olevista terveysteknologian ratkaisuista, sitä parempaan yksilölliseen vaikuttavuuteen päästään, Bovellan mainitsee.

HUSissa toivotaan, että advisory boardissa käsitellyt asiat tulevat myös laajemmin yrityskentän tietoon.

‒ Yhteistyön avoimuus ja läpinäkyvyys on tärkeää. On positiivista, jos toiminta synnyttää uusia yhteistyökuvioita myös toimialojen yli, Kahri tiivistää.

Advisory boardissa on mukana 15 yritysjäsentä. HUS pyysi ehdotuksia kutsuttaviksi jäseniksi eri toimialajärjestöiltä, mukaan lukien Sailab – MedTech Finlandilta. Yritysjäsenten lisäksi kokoonpanoon kuuluu edustajia HUSin eri tulosyksiköistä sekä kumppanit Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.