Hyvän hankinnan huoneentaulut entistä ajankohtaisempia

Hyvän hankinnan huoneentaulut entistä ajankohtaisempia

Uutiset

Koronakriisin aikana hyvän yhteistyön merkitys kasvaa. Toimivaa ja laajaa vuoropuhelua sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja terveysteknologiayritysten kanssa tarvitaan entistä enemmän. Hankintojen on kestettävä tarkastelu, ja niiden on oltava avoimia ja läpinäkyviä sekä lainsäädännön mukaisia.

Tämä on ollut sekä yliopistosairaaloiden ja terveysteknologiayritysten tahtotila. Siksi vuonna 2017 laadittiin hyvän hankinnantaulut, jotka ovat myös nykytilanteessa erittäin ajankohtaisia.

Terveysteknologian hyvän hankinnan muistilista

  • Mieti, mitä arvoa tuotat potilaalle hankinnalla
  • Kutsu eri tahot markkinavuoropuheluun ajoissa.
  • Rakenna luottamusta, tasapuolisuutta ja yhteistyötä yritysten, potilaan, ammattimaisten käyttäjien ja hankintatoimen välillä.
  • Määrittele koulutus- ja osaamistarve jo markkinavuoropuhelun yhteydessä.
  • Vaadi laatua, turvallisuutta, vaikuttavuutta ja niiden osoittamista.
  • Edellytä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ohjelmia sekä sitoutumista terveysteknologian eettiseen ohjeeseen.
  • Mieti, miten ylläpidät hankinnalla monipuolista terveysteknologian markkinaa.
  • Varaa aikaa laadukkaan hankinnan tekoon ja toteutukseen.
  • Vahvista jatkuvasti omaa asiantuntijuuttasi ja osaamistasi.
  • Toimi ammattimaisesti.

Liitteet

Hankinta-ammattilaisen huoneentaulu

hankinta-ammattilaisen-huoneentaulu_terveysteknologia.pdf, 192 kt

Lataa

Yrityksen huoneentaulu

terveysteknologiayrityksen-huoneentaulu.pdf, 192 kt

Lataa