Ammattilaisten käyttämien suojavarusteiden on täytettävä turvallisuusvaatimukset myös pandemia-aikana

Ammattilaisten käyttämien suojavarusteiden on täytettävä turvallisuusvaatimukset myös pandemia-aikana

Uutiset

Suomessa koronavirustilanne on helpottunut viime keväästä. Viime viikkoina tartuntatapausten määrä on kuitenkin jälleen kasvanut.

”Kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten suojautumisesta ja työturvallisuudesta on yhä erittäin ajankohtainen”, toteaa toimitusjohtaja Laura Simik Sailab ‒ MedTech Finland ry:stä.

”On muistettava, että ammattilaiskäyttöön tarkoitetut kirurgiset suu-nenäsuojukset ja hengityksensuojaimet ovat tarkasti säänneltyjä lääkinnällisiä laitteita.”

Keskeisin ero kirurgisten suu-nenäsuojusten ja hengityksensuojainten (FFP2/FFP3) välillä on se, että hengityksensuojaimet suojaavat myös sisäänhengitystä. Kirurgiset suu-nenäsuojukset suojaavat muita ihmisiä henkilön uloshengitysilman pisaroissa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Suu-nenäsuojukset eivät suojaa ilmateitse tarttuvilta taudeilta. Lisäksi hengityksensuojaimet luokitellaan korkean riskin lääkinnällisiksi laitteiksi. Molemmat sisältävät korkeaa teknologiaa ja vaativat oikeaoppista käyttöä toimiakseen tarkoitetulla tavalla.

Lääkinnällisiä laitteita säännellään kansallisesti ja kansainvälisesti. Lainsäädännöllä ja valvonnalla vahvistetaan laitteiden turvallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

”Lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuusvaatimus on voimassa jatkuvasti myös koronakriisin aikana. Vaikka poikkeusoloissa onkin sallittu myös CE-merkitsemättömien tuotteiden pääsy markkinoille, eivät nekään voi olla mitä tahansa suodatinpusseja”, ilmoittaa Simik.

COVID-19-kriisin aikanakin on taattava, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä työnsä turvallisesti. Suu-nenäsuojusten, henkilönsuojaintein ja muiden lääkinnällisten laitteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset myös poikkeusoloissa.

”Kyse on ihmishengistä. Kaikkien osapuolten on varmistuttava siitä, että korkea laatu ja tuoteturvallisuus ovat kunnossa. Tämä koskee myös viranomaisyhteistyötä ja hankintaprosesseja”, Simik linjaa.

”Jäsenyrityksemme ovat terveysteknologia-alan vakiintuneita toimijoita, joilla on pitkä kokemus muun muassa suojavarusteista ja hyvä tuntemus tuotteiden turvallisuus- ja laatuvaatimuksista. Yritysten asiantuntemusta tuleekin koronaviruskriisin aikana hyödyntää”, Simik jatkaa.

Lisäksi julkisissa hankinnoissa tulee myös pandemian aikana noudattaa lainsäädäntöä, EU-komission antamia päätöksiä sekä hyvää ja läpinäkyvää hankintamenettelyä.

”Jäsenyritystemme mukaan suojavarusteiden saatavuus on viime aikoina jonkin verran parantunut ja maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvanut. Kriisi ei kuitenkaan vielä ole ohi. Yrityksemme tekevät hartiavoimin töitä tilanteen ratkaisemiseksi ja ovat valmiita tarjoamaan asiantuntijuuttaan viranomaisten käyttöön”, Simik toteaa.

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n jäsenyritykset valmistavat, maahantuovat ja jakelevat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja suojavarusteita ja muita terveysteknologian ratkaisuja.

 

Lue myös: Infotaulut hengityksensuojaimista ja suu-nenäsuojuksista