Tarkoituksenmukainen desinfektio torjuu antibioottiresistenssiä
Kuva: KiiltoClean Oy

Tarkoituksenmukainen desinfektio torjuu antibioottiresistenssiä

Uutiset

Maailman terveysjärjestö WHO ilmaisi kesäkuun alussa huolensa antibioottien tarpeettomasta käytöstä COVID-19-pandemian aikana. Antibioottien perusteettoman käytön koronaviruksen oireiden hoidossa pelätään pahentavan maailmanlaajuista antibioottiresistenssiä. Sairaalahygieniasta huolehtiminen on tärkeää antibioottiresistenssin torjumisessa.

On arvioitu, että Suomessa menehtyy vuosittain noin 90 potilasta antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Suomessa antibiooteille resistentit bakteerit ovat monia muita maita harvinaisempia. Vaikka antibioottien teho on Suomessa yleisesti hyvä, on antibioottiresistenssin torjumiseen kuitenkin syytä suhtautua vakavasti. Potilaille koituvan inhimillisen kärsimyksen lisäksi antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat terveydenhuollolle lisäkustannuksia muun muassa pidentyneiden hoitojaksojen, kasvavien lääkekulujen ja suojatarvikkeiden tarpeen kasvun kautta. Antibioottien vaihtoehtoiset lääkkeet ovat kalliimpia ja vähemmän tehokkaita, mikä vaikeuttaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoa.

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien torjunnassa auttavat useat samat keinot kuin muidenkin taudinaiheuttajien kohdalla. Esimerkiksi hyvä käsihygienia ehkäisee bakteerien leviämistä. Tärkeää on myös antibioottien vastuullinen käyttö, johon kuuluu esimerkiksi turhien antibioottikuurien välttäminen. Tartuntateiden katkaisu hyvästä hygieniakäytännöstä huolehtimalla on tärkeä osa terveydenhuollon arkea.

Moniin muihin maihin verrattuna Suomessa esiintyy antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja melko vähän. Hyvää tilannetta selittää esimerkiksi ohje vastustuskykyisten mikrobien tartunnantorjunnasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Ohje moniresistenttien mikrobien tartuntatorjunnasta sisältää ohjeistuksia esimerkiksi antibioottien vastuulliseen käyttöön ja sairaalahygieniasta huolehtimiseen.

Huolellinen desinfektio parantaa potilasturvallisuutta

‒ Lääkinnällisiksi laitteiksi luettavilla desinfektioaineilla puhdistetaan esimerkiksi terveydenhuollon välineitä. Desinfektiolla on tärkeä rooli tartuntateiden katkaisemisessa ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantamisessa. CE-merkki toimii terveydenhuollon toimijoille takeena tuotteiden laadusta, turvallisuudesta ja suorituskyvystä, kertoo KiiltoClean Oy:n tuotekehityspäällikkö Virve Töyrylä.

Lääkinnällisten laitteiden valmistajilla on velvollisuus varmistaa, että tuotteita käytetään oikein koko elinkaaren ajan. Siksi esimerkiksi desinfektiotuotteiden käyttöä seurataan muun muassa käyttäjäkyselyin, ja terveydenhuollon toimijoille tarjotaan koulutusta tuotteiden oikeasta käytöstä.

‒ Myös lääkinnällisiä laitteita koskevat uudet EU-asetukset otetaan ilolla vastaan, sillä ne yhtenäistävät käytäntöjä EU:n sisällä ja parantavat potilasturvallisuutta, Töyrylä toteaa.

 

Lähteet

THL: Antibioottiresistenssi

THL: Hoitoon liittyvät infektiot

THL: Ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta

WHO: Record number of countries contribute data revealing disturbing rates of antimicrobial resistance

Lue myös:

Tietopaketti MD- ja IVD-asetuksista

Käsihygieniasta huolehtiminen on tärkein tapa ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita