COVID-19-pandemian vaikutukset apuvälineiden saatavuuteen

COVID-19-pandemian vaikutukset apuvälineiden saatavuuteen

Uutiset

COVID-19-pandemia aiheuttaa suuria haasteita terveysteknologian palveluntuottajille. Toimintaympäristön muutosten myötä haasteet ovat merkityksellisiä myös tuhansille apuvälineiden tarvitsijoille. Kiireettömän hoidon vähentämisen seurauksena myös apuvälineiden tarvitsijoiden hoidon tuottaminen julkisessa terveydenhuollossa on toteutettu totaalisten sulkujen avulla tai toimenpiteiden siirtämisellä myöhemmäksi. Tämä on pakottanut osan apuvälineyrityksistä lomauttamaan ja jopa irtisanomaan asiantuntijoitaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluita tarvitaan koko ajan

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttaminen oikea-aikaisesti niiden tarvitsijoille on normaalioloissakin tärkeää terveydenhuollon muun kuormittavuuden ja kustannusten vähentämiseksi. Apuvälineiden oikea-aikainen arviointi ja luovuttaminen käyttäjille vähentää muun hoidon tarvetta, estää tai hidastaa sairauksien ja oireiden pahenemista sekä mahdollistaa usein omaehtoisen elämän mukaan lukien kotona asumisen.

Alan yritysten käsitys tämänhetkisestä tilanteesta on, että apuvälineiden luovuttamisprosessit ovat hidastuneet, ja että tarpeellisten välineiden käyttöönotto on viivästynyt.

Palauttamalla mahdollisimman nopeasti apuvälineiden luovutusaikataulut ennalleen voimme välttää osaltaan tilanteen, jossa rajoitusten jälkeinen normaali toiminta terveydenhuollossa kuormittuisi tarpeettomasti apuvälineiden luovutusten kasautumisen takia.

Meillä on yhteiskunnassa ihmisiä, jotka tarvitsevat apuvälineitä koko ajan arjen toimintojen mahdollistumiseksi. Siksi apuvälineiden saamista ei voida ilman perusteita siirtää.

Apuvälineasioiden tulee olla kunnossa myös pandemian aikana. Apuvälineiden avulla niitä tarvitsevat ihmiset pystyvät asumaan turvallisesti kotona, ja pandemian helpottaessa palaamaan välittömästi työhön, opiskeluun ja itsenäiseen oman arjen hoitamiseen.

Erilaiset palvelumuodot pandemian aikana

Julkisen terveydenhuollon ohjatessa potilasvirtaa palveluntuottajille voidaan perinteisten fyysisten kontaktien rinnalla käyttää digitaalisia palveluja apuvälinepalvelun toteuttamiseksi. Näin varmistetaan apuvälineiden tarvitsijoiden oikea-aikainen ja turvallinen hoito, ja samalla tuetaan julkisen toimijan omaa hoitoprosessia. Palveluiden toteuttaminen ilman fyysistä kontaktia ei kuitenkaan aina ole mahdollista, joten palvelun toteuttamismuoto arvioidaan aina tilannekohtaisesti.

Pandemian vaikutus palvelun tuottamiseen

Pandemia on vaikuttanut terveysteknologian palveluntuottajien talouteen monin eri tavoin. Pandemian helpottaessa ja tautipiikin laskiessa julkinen terveydenhuolto alkaa purkaa potilasjonojaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi apuvälineyksiköt tarvitsevat palveluita ja ratkaisuja paljon ja nopeasti. Jonojen purkamisen yhteydessä tulee kuitenkin muistaa, että elämme yhteistyösopimusten kannalta edelleen force major -tilanteessa, joka voi vaikuttaa muun muassa tuotteiden tavanomaisiin toimitusaikoihin.

 

Helsingissä 11.6.2020

Sailab ‒ MedTech Finland ry

Apuvälinejaosto

Lisätietoja

1 Saari Timo

Timo Saari

Apuvälinejaoston puheenjohtaja