Henkilönsuojainten ja muiden COVID-19-kriittisten tuotteiden saatavuus parantunut – terveysteknologiayritykset edelleen valmiita tarjoamaan asiantuntija-apua viranomaisille

Henkilönsuojainten ja muiden COVID-19-kriittisten tuotteiden saatavuus parantunut – terveysteknologiayritykset edelleen valmiita tarjoamaan asiantuntija-apua viranomaisille

Uutiset

Tiedote, julkaisuvapaa 12.5.2020 kello 9.00

Sailab – MedTech Finland ry

Terveysteknologiayritykset ovat tehneet hartiavoimin töitä COVID-19-tilanteen ratkaisemiseksi, ja työn tulos näkyy. COVID-19-kriittisten terveysteknologian ratkaisujen saatavuus arvioidaan edelleen haastavaksi, mutta kuitenkin paremmaksi kuin kuukausi sitten.

Saatavuustilanne vaihtelee viikoittain. Vaikka Aasian-tuonti on elpynyt jonkin verran ja kotimaista tuotantoa on lisätty, haasteita riittää edelleen. Globaali kysyntä on edelleen erittäin suurta. Lisäksi koronaviruksen mahdollinen toinen aalto voi vaikeuttaa saatavuustilannetta nopeasti. Saatavuuden vahvistamiseen ja COVID-19-kriisin ratkaisuun tarvittaisiin vahvaa yhteistyötä viranomaisten ja terveysteknologiayritysten välillä.

Normaaliolosuhteissa terveydenhuollon niin kutsuttu kulutustavara tuodaan Suomeen laivarahdilla. Nyt tuotteet on saatava maahan nopeasti lentorahdilla, jonka kustannukset ovat merkittävästi suuremmat. Kuljetuksia ei myöskään saada riittävästi vastaamaan tarpeeseen, erityisesti kun on kyse pienemmistä eristä. Ruotsissa terveysteknologiayritykset ja valtio tekevät yhteistyötä rahdin järjestämiseksi ja kustannusten tasaamiseksi. Vastaavaa tarvittaisiin myös Suomessa – ei vain rahdin, vaan koko tilanteen ratkaisemiseksi. COVID-19-kriisi ei ole vielä ohi.

Terveysteknologian ratkaisujen maahantuonti ja valmistus vaativat asiantuntijuutta, toimivan laadunvarmistusjärjestelmän ja ymmärrystä vaadittavista standardeista, säädöksistä ja vaatimustenmukaisuudesta. Esimerkiksi hengityssuojaimet ovat korkean riskiluokan henkilönsuojaimia, joiden on täytettävä turvallisuudelle asetetut ehdot kriisin aikanakin. Tätä osaamista löytyy vakiintuneista terveysteknologiayrityksistä. Osaamista hyödyntämällä ja avointa hankintatoimintaa vahvistamalla vältyttäisiin julkisuudessakin olleilta ikäviltä esimerkeiltä epäonnistuneista ostoista.

Sailab ‒ MedTech Finland ry kysyi huhtikuun lopussa jäsenyrityksiltään näkemyksiä viranomaisyhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista. Kyselyn mukaan lähes kaikki yritykset olivat tyytymättömiä yhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Terveysteknologiayritykset toivovat viranomaisilta läpinäkyviä ja selkeitä hankintamenettelyitä ja markkinavuoropuhelua. Kevään aikana viranomaisten hankintaprosessit ovat olleet hyvin epäselviä, eivätkä yritykset ole voineet osallistua kilpailutuksiin tasapuolisesti.

COVID-19 on kuitenkin kaikkien suomalaisten ja koko maailman yhteinen ongelma. Siksi valtaosa terveysteknologiayrityksistä on edelleen valmiita esimerkiksi muodostamaan COVID-19-kriisiin liittyvän pro bono -asiantuntijaryhmän, joka voisi auttaa ratkomaan tilannetta. Yritykset ovat tarjonneet apuaan myös kirjallisen oppaan muodossa. Alkukeväästä yritykset turvasivat suomalaiset sopimusasiakkaat takaisinostoilta Aasiaan. Lisäksi Sailab ‒ MedTech Finland ry on toimittanut viranomaisille viikoittaisen saatavuuskyselyn tulosten lisäksi useita toimenpide-ehdotuksia ja ratkaisumalleja.

Huoltovarmuuskeskuksen uusi johto ja hankintaosasto parantavat toivon mukaan tilannetta ja luovat toimintaan osaltaan läpinäkyvyyttä. Vuoropuhelu HVK:n ja Sailab ‒ MedTech Finland ry:n jäsenyritysten välillä on jo aloitettu. Vastaavaa toivottaisiin myös esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön osalta.

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n yli sata jäsenyritystä maahantuovat ja/tai valmistavat 80‒90% kaikesta Suomessa käytössä olevasta terveysteknologiasta. Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita, ihmisen ulkopuolella tapahtuvaan (in vitro) diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita sekä näihin rinnastettavia terveydenhuollon tuotteita.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Liitteet

Kaaviot tuotteiden saatavuuden kehityksestä

tuotteiden-saatavuuden-kehitys.pdf, 117 kt

Lataa