Tiedote: Yrityksillä suuri tarve neuvontaan henkilönsuojainten osalta

Tiedote: Yrityksillä suuri tarve neuvontaan henkilönsuojainten osalta

Uutiset

Terveysteknologiayritysten edunvalvontajärjestö Sailab – MedTech Finland ry ehdottaa valtakunnallista neuvontakanavaa yrityksille, jotka kehittävät tuotteitaan koronakriisiin.

– Viime päivinä meitä on lähestynyt sankka joukko yrittäjiä aina 3D-osaajista paikallisiin ompelimoihin tarjotakseen apua henkilönsuojainten valmistuksessa tai muuten koronakriisiin liittyen. Nyt olisikin aika valtakunnalliselle neuvontakanavalle, joka auttaisi yrityksiä COVID-19-virukseen liittyvissä kysymyksissä, ehdottaa toimitusjohtaja Laura Simik terveysteknologiayritysten edunvalvontajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:stä.

Yritysten kasvanut tiedontarve on koskenut muun muassa henkilönsuojainten turvallisuusvaatimuksia, suojaustarvikkeiden kotimaista tuotantoa ja tuotteiden laatuvaatimuksiin liittyviä kysymyksiä. Toimialajärjestö ei kuitenkaan ole oikea taho vastaamaan kysymyksiin, vaan paras asiantuntemus aiheesta on Sosiaali- ja terveysministeriöllä.

STM julkaisi maaliskuun lopussa henkilönsuojaimia koskevan, EU-komission suosituksen mukaisen linjauksen henkilönsuojainten turvallisuusvaatimusten lieventämisestä COVID-19-pandemian ajaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on työssä käytettävien henkilönsuojainten osalta päätöksiä tekevä markkinavalvontaviranomainen. Sen tehtävä on pandemian aikana varmistaa, että esimerkiksi uusien toimijoiden tuotteet täyttävät terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

‒ Turvalliset tuotteet takaavat potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvän ja oikean suojan. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntemuksen hyödyntäminen on suuri apu yrityksille ja siten koko suomalaiselle terveydenhuollolle, toimitusjohtaja Laura Simik toteaa.

Sailab – MedTech Finland ry pitää Sosiaali- ja terveysministeriön uutta linjausta henkilönsuojainten turvallisuusvaatimusten lieventämisestä COVID-19-pandemian ajaksi hyvänä uutisena.

‒ Yrityksille suunnatun neuvontapalvelun perustaminen olisi toinen konkreettinen teko, jolla helpotettaisiin yritysten työtä pandemian hillitsemiseksi ja edistettäisiin terveysteknologian roolia keskeisenä osana Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, Simik sanoo.

Valtakunnallinen säännöstely tarpeen

Sailab – MedTech Finland on myös 23.3. toimenpide-ehdotuksissaan Suomen hallitukselle toivonut, että COVID-19-viruksen kannalta keskeisiä terveysteknologian tuotteita säännösteltäisiin tarvittaessa valtakunnallisesti. Tällä taattaisiin tuotteiden oikea-aikainen käyttö ja käyttöpaikka epidemian levitessä eri tahtiin eri puolilla maata. Säännöstelyllä turvattaisiin tuotteiden riittävyys ennen kotimaisen tuotannon käynnistymistä ja Kiinan ja muun Kaakkois-Aasian tuonnin elpymistä.

Terveysteknologian eli lääkinnällisten laitteiden ja ihmisen ulkopuolella tapahtuvaan (in vitro) diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osuus COVID-19-viruksen diagnosoinnissa, hoidossa, seurannassa ja esimerkiksi elintoimintojen ylläpidossa on keskeinen. Lisäksi muut terveysteknologian ratkaisut, kuten maskit, visiirit, suojakäsineet ja suojapuvut ovat olennaisia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan suojaamisessa.

Sailab ‒ MedTech Finland ry on yli 100 maailman ja Suomen suurimman terveysteknologiayrityksen edunvalvoja- ja vaikuttajajärjestö. Jäsenyritykset edustavat 80‒90 % suomalaisesta lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden markkinasta.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299