Sailab ‒ MedTech Finland ry:n COVID-19-tilanteeseen liittyvät toimenpide-ehdotukset yhä ajankohtaisia

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n COVID-19-tilanteeseen liittyvät toimenpide-ehdotukset yhä ajankohtaisia

Uutiset

Sailab ‒ MedTech Finland ry on esittänyt ja esittää edelleen seuraavia toimenpiteitä Suomen valtiolle, sosiaali- ja terveydenhuollolle, Huoltovarmuuskeskukselle ja jäsenyrityksilleen.

  •  COVID19 -epidemiahuippu on vasta tulossa, ja se etenee Suomessa aalloissa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat tunnistavat saatavuuteen liittyvät haasteet tietyissä tuotekategoriossa eivätkä ylikäytä tai ylihanki tuotteita ennen oman alueensa epidemiapiikkiä. (Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja hankintatoimistot)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi varmistaa valtakunnallisen ohjeistuksen ja valtakunnallisen säännöstelyn kautta erityisesti edellä mainittujen tuoteryhmien oikea-aikainen käyttö ja käyttöpaikka epidemian levitessä aalloissa. (STM, THL)
  • STM:n ja TEM:n tulisi aloittaa välittömästi mahdollisen kotimaisen tuotannon osalta kartoitukset ja valmistelut myös näytteenoton välineistön sekä sairaala- ja tehohoidon tuotteiden osalta (ei vain henkilösuojainten). (STM, TEM)
  • Valtion toteuttamat hankinnat tulisi ulottaa edellä mainittuihin muihin tuoteryhmiin ja terveysteknologiayritysten tuoterepertuaaria ja osaamista tulisi hyödyntää myös ulkomaille suuntautuvissa hankinnoissa. Yritysten pitkä kokemus ja ammattimainen osaaminen on saatava hyödynnettyä, jotta esimerkiksi kansainvälinen kauppa hoituu onnistuneesti. (HVK, STM)
  • Yksityisen terveydenhuollon tilanne kartoitetaan ja COVID-19-viruksen kannalta kriittisten tuotteiden saatavuus turvataan myös yksityiselle puolelle. (STM, HVK)
  • Varmistutaan siitä, että muuhun kuin COVID-19-tilanteeseen liittyviin hankintoihin on varattu riittävästi resursseja sekä omassa organisaatiossa että terveysteknologiayrityksissä. Mikäli näyttää siltä, että COVID-19-tilanne vaikeuttaa kilpailutuksia tai niihin osallistumista siten, että tarjoajia ei ole, siirretään kilpailutusta tai tarvittaessa perutaan se. (Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja hankintatoimistot, yritykset)
  • Noudatetaan kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita esimerkiksi siten, että esimerkiksi kateostoja tai erikoisjärjestelyjä rahtien tai vastaavien osalta ei vaadita tässä tilanteessa. Myös yritykset ovat vaikeassa tilanteessa. Mikäli tarpeita erityisjärjestelyille on, on niistä sovittava molemmille osapuolille kohtuullisin ehdoin. (Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja hankintatoimistot)
  • On tärkeää, että Sailab ‒ MedTech Finland ry:n jäsenyrityksissä ja muissa terveysteknologiayrityksissä noudatetaan kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita esimerkiksi siten, että vaikka kyseessä ei olisi sosiaali- ja terveydenhuollon sopimusasiakas, erityisesti volyymiltaan laajojen tilausten osalta hinnasta neuvotellaan ja sovitaan kohtuullisin ehdoin. (Terveysteknologiayritykset)
  • Epävarmassa tilanteessa myös huijausyritysten ja esimerkiksi väärennettyjen tuotteiden määrä kasvaa. Tilanteessa kannattaa olla tarkkana ja tarkistaa yrityksen ja tuotteen tiedot valmistajalta tai maahantuojalta. Mikäli epäilee huijausta tai joutuu sellaisen kohteeksi, on syytä kääntyä poliisin puoleen.

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n yritykset edustavat 80–90 %:ia Suomessa käytössä olevan terveysteknologian (lääkinnälliset laitteet, ihmisen ulkopuolisen diagnostiikan ja kuvantamisen laitteista sekä näihin rinnastettavista) tuotteista.

Lääkinnällisten laitteiden ja ihmisen ulkopuolella tapahtuvaan (in vitro) diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osuus COVID-19-viruksen diagnosoinnissa, hoidossa, seurannassa ja esimerkiksi elintoimintojen ylläpidossa on erittäin merkittävä. Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan suojaaminen tapahtuu esimerkiksi maskien, visiirien, suojakäsineiden, suojapukujen, desinfiointituotteiden ja muiden vastaavien terveysteknologian ratkaisujen avulla.

Suuri osa koko Euroopan alueen lääkinnällisistä laitteista ja erityisesti niin kutsutusta terveydenhuollon kulutustavarasta valmistetaan Kiinassa tai muualla Kaakkois-Aasiassa. Tuotannon hidastuminen ja tuonnin vaikeudet yhtäaikaisesti kotimaisen ja globaalin kysynnän kasvaessa merkittävästi ovat aiheuttaneet merkittävän epäsuhdan tiettyihin COVID-19-virukseen liittyviin tuotekategorioihin. Samalla on paljastunut pienen maamme haavoittuvuuden kansainvälisessä kriisitilanteessa.

 

Lue myös: Sailab ‒ MedTech Finland ry:n COVID-19-tilanteeseen liittyvät toimenpide-ehdotukset Suomen valtiolle, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sekä jäsenyrityksille

Liitteet

Arvio COVID-19-viruksen kannalta kriittisten lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden saatavuudesta 8.4.2020

info_c19_kriittisten-tuotteiden-saatavuusarvio.pdf, 91 kt

Lataa