Suomen Akatemialta haettavissa COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä temaattinen erityisrahoitus

Suomen Akatemialta haettavissa COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä temaattinen erityisrahoitus

Uutiset

Suomen Akatemia on uutisoinut mahdollisuudesta hakea erityisrahoitusta COVID-19-epidemiaan ja sen hillitsemiseen liittyen. Hakuaika alkaa 7.4.2020 ja päättyy 28.4.2020.

COVID-19-epidemian erityisrahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa ajankohtaiseen koronavirusepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Erityisrahoituksella pyritään nopeasti suuntaamaan jo käynnissä olevaa tutkimusta uudelleen tukemaan COVID-19-epidemian torjumista ja sen seurausten lieventämistä.

Rahoitusta hakeva tutkimusorganisaatio kuvaa hakemuksessaan ne tutkimushankkeensa (jäljempänä osahakemukset), joilla on käynnissä tämän haun kannalta relevanttia Akatemian rahoituksella tehtävää tutkimusta. Osahakemusten tutkimus liittyy jo suoraan tai se voidaan suunnata COVID-19-epidemiaan, sen vaikutusten hillintään ja/tai niiden ehkäisyyn. Hakemuksessa tulee olla uskottava suunnitelma osahakemusten ja niiden vastuullisten johtajien mahdollisuudesta tukea yhteiskunnan selviytymistä epidemiasta ja sen vaikutuksista sekä yhteiskuntaan että yksilöihin tutkimuksellisilla tai muilla keinoilla.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tulee olla julkista ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen on oltava eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia.

Lisätietoa ja koko hakuilmoitus Suomen Akatemian verkkosivuilla.